Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dennis O’Neill a Sêr Opera’r Dyfodol mewn Un Perfformiad Arbennig


01.05.2015

Dennis O'NeillBydd y Tenor byd-enwog o Gymru, Dennis O'Neill, a myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru, sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), yn rhoi un perfformiad yn Sir Benfro yr wythnos nesaf.

Mae’r Academi Llais yng Nghaerdydd ac, fel rhan o PCYDDS, yn gweithio gyda nifer ddethol o cantorion opera o bedwar ban byd, o dan gyfarwyddiaeth Dennis O’Neill a nawdd y Fonesig Kiri Te Kanawa.

Bydd yr Academi Llais yn perfformio yn theatr y Torch yn Aberdaugleddau nos Sadwrn 9 Mai am 7:30.Gellir archebu tocynnau drwy ffonio 01646 695267 neu ar-lein trwy http://www.torchtheatre.co.uk/events/?event_id=1317.

Yn canu gyda Dennis O’Neill bydd myfyrwyr o’r Academi Llais, y mae llawer ohonynt wedi teithio i Gymru i astudio o dramor, gan gynnwys Seland Newydd, Awstralia a Lithwania.Maent wedi cael dysgu wrth draed hyfforddwyr, arbenigwyr iaith a thechnegwyr lleisiol o’r radd flaenaf.Cyfeilydd y perfformwyr fydd Pennaeth Cerddoriaeth yr Academi Llais, Jane Samuel.

Bydd myfyrwyr o’r Academi Llais Fredi Jones, o Seland Newydd, a Stephanie Gibson, o Awstralia, hefyd yn perfformio yng Ngŵyl Gerddoriaeth Radyr ddydd Gwener 15 Mai.Cynhelir y perfformiad amser cinio yn yr Eglwys Fethodistaidd yn Radyr ac mae tocynnau ar gael dros y ffôn ar 029 20 843 176.

Mae’r Academi’n darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw i ychydig o gantorion eithriadol yn gynnar iawn yn eu gyrfa broffesiynol, a gafodd eu denu a’u dethol o bob rhan o’r byd, i ddatblygu a mireinio eu dawn i’r safonau proffesiynol uchaf.

Yn yr Academi ceir sefydliad o safon ryngwladol yn un o brif ganolfannau addysg uwch y Deyrnas Unedig a chyfle i arwain mewn maes lle bu Cymru yn y gorffennol yn flaenllaw iawn ac yn destun edmygedd ledled y byd.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk