Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol i Ddau o Artistiaid PCYDDS


31.03.2014

Fern ThomasMae dau o artistiaid Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe wedi ennill Dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol ar gyfer 2013/14.

Yr enillwyr yw’r darlithydd patrymau arwyneb Julia Griffiths-Jones a’r darlithydd celf gain Fern Thomas.

Cyflwynir Dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol drwy broses o enwebu ac maent yn cydnabod cyflawniad unigol sylweddol ym maes y celfyddydau. Eu nod hefyd yw codi proffil ein diwylliant y tu allan i Gymru. Mae dyfarniadau hyd at £25,000 yn galluogi artistiaid i gymryd amser i arbrofi, arloesi, a chymryd camau ymlaen yn eu gwaith. Nod y dyfarniadau yw meithrin rhagoriaeth drwy gynnig cyfnod o ymchwil a datblygiad irai o artistiaid mwyaf diddorol Cymru.

Fel rhan o’i dyfarniad, mae Julia yn bwriadu ymchwilio deunyddiau newydd ac archwilio dulliau newydd o weithio, gan ddatblygu ei gwaith arbrofol â weiren i greu ystafell o fewn ystafell – gwaith gosod gyda gwrthrychau yn hongian yn yr awyr sy’n cyfeirio at decstilau a diwylliant Cymru a Dwyrain Ewrop.

Julia Giffiths JonesFel Cymraes, sydd hefyd wedi’i hysbrydoli gan Gelf Werin Dwyrain Ewrop, mae Julia wedi datblygu arfer celfyddydol nodedig a thrawiadol. Bydd yr ystafell o fewn ystafell yn cyfeirio at y llinach ddiwylliannol hon ac yn archwilio treftadaeth emosiynol gwrthrychau gwerinol, celf a thecstilau.

Meddai Julia: “Rwyf wrth fy modd i gael y cyfle hwn i arddangos fy ngwaith yng Nghymru a Dwyrain Ewrop, a gobeithiaf y gallaf ysbrydoli’r myfyrwyr ar y cwrs dylunio patrymau arwyneb, gan eu gwneud yn ymwybodol o’r cyfleoedd hyn a’r gwobrau sy’n dod yn eu sgil.”

Mae gwaith Fern Thomas wedi’i ddylanwadu’n drwm gan ei MA diweddar mewn Cerfluniaeth Gymdeithasol, ac mae’n bwriadu defnyddio Dyfarniad Cymru Greadigol i barhau â’i hymchwil ac i archwilio newidiadau diweddar yn ei harfer.

Meddai Fern: “Yn ystod cyfnod y dyfarniad, byddaf yn archwilio swyddogaeth y ddelwedd mewn ffurfiau amgen a hefyd yn cwestiynu sut y mae artistiaid yng Nghymru yn gallu creu arfer celfyddydol cynaliadwy y tu hwnt i ddibynnu ar system yr orielau.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk