Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Ensemble llinynnol ‘Nidum’ i berfformio fel rhan o Ŵyl Gerdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


10.06.2015

Bydd Nidum - ensemble llinynnol sy’n cynnwys cerddorion sy’n perfformio’n rheolaidd gyda cherddorfeydd nodedig gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cerddorfa Symffoni'r BBC a cherddorfa Symffoni Llundain - yn chwarae yng Nghaerfyrddin nos Iau, Mehefin 18fed fel rhan o Ŵyl Gerdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cynhelir y cyngerdd yng nghapel y Brifysgol ar gampws Caerfyrddin a bydd yn cynnwys pedwarawd llinynnol Op.65 rhif 5 - 'Yr ehedydd’- gan Haydn a phumawd llinynnol yn C Fwyaf gan Schubert.

Mae’r ensemble  poblogaidd yn cynnwys rhai o gerddorion mwyaf llwyddiannus Cymru Rhys Watkins, Gwenllian Richards, Benjamin Roskams, Steffan Morris a Thomas Carroll.

Mae Rhys Watkins o Gaerdydd yn feiolinydd sy’n  mwynhau gyrfa sefydledig fel unawdydd, datganwr ac arweinydd cerddorfaol. Graddiodd Rhys o’r Academi Gerdd Frenhinol yn 2004 â Gradd Dosbarth Cyntaf ac fe barhaodd â’i yrfa yn feiolinydd llawrydd tan 2009, pan ddaeth yn aelod o adran feiolinau cyntaf Cerddorfa Symffoni Llundain.  

Mae’n aelod o Bedwarawd Llinynnol arobryn Artea ac mae’n gweithio’n rheolaidd fel arweinydd cerddorfaol gyda Sinfonia Cymru Symphonica Tywi. Roedd Rhys yn un o’r prif gyfranwyr i’r gyfres deledu ‘Valley of Song’ a ddarlledwyd ar y BBC yn 2011/12.

Mae Rhys hefyd yn rhan o ddeuawd o’r enw ‘Mazzepa’ gyda’r feiolinydd David Worswick. Fe wnaethon nhw berfformio am y tro cyntaf gyda Cherddorfa Symffoni Llundain yn 2012 yn y Barbican Centre ac ers hynny maent wedi mynd ymlaen i berfformio gyda’i gilydd ledled y byd.

Daw Gwenllian yn wreiddiol o Gastell Nedd, ac fe’i penodwyd yn is gyd-arweinydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn 2009. Astudiodd yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall dan ofal Stephanie Gonley ac Ofer Falk ac enillodd radd Meistr mewn Cerddoriaeth gyda rhagoriaeth. Bu’n arweinydd Cerddorfa Sinfonia Cymru, Sinfonietta Prydain ac yn brif offerynnwr yng Ngherddorfa Siambr Genedlaethol Cymru, Cerddorfa Ieuenctid yr Undeb Ewropeaidd yn ogystal â chwarae gyda nifer o gerddorfeydd yn Llundain.

Yn ogystal â chwarae mewn cerddorfeydd, mae Gwenllian yn mwynhau perfformio gydag amrywiol ensembles cerddoriaeth siambr ac mae hefyd yn diwtor ar Gerddorfa Blant Genedlaethol Prydain. 

Dechreuodd Benjamin Roskams ganu’r feiolin pan oedd yn naw oed yng Nghaerdydd, lle bu’n astudio gyda Harry Cawood, cyn mynd yn ei flaen i ennill ysgoloriaeth i astudio gyda Lydia Mordkovitch ac Emanuel Hurwitz yn yr Academi Gerdd Frenhinol. Parhaodd Benjamin â’i astudiaethau yn Ysgol Cerdd a Drama’r Guildhall gyda David Takeno ar ôl ennill ysgoloriaeth, ac yna gyda'r Athro Ilya Grubert yng Nghonservatoire  Amsterdam. Mae bellach yn ceisio ysbrydoliaeth gan Ivry Gitlis ym Mharis.

Fel cerddor cerddorfaol profiadol mae wedi arwain cwmni Bale Cenedlaethol yr Iseldiroedd yn ogystal â gweithredu fel dirprwy arweinydd gwadd Cerddorfa Symffoni Gothenburg a Symfonia yr Iseldiroedd. Yn y Deyrnas Unedig mae’n gweithio’n rheolaidd gyda cherddorfeydd yr LSO, LPO a’r Philharmonia yn ogystal â bod yn aelod o adran feiolinau cyntaf Cerddorfa Symffoni’r BBC.

Mae Steffan Morris yn prysur wneud enw iddo’i hun fel un o sielyddion gorau ei genhedlaeth.  Mae galw mawr amdano fel unawdydd, offerynnwr siambr a cherddorfaol, ac mae Steffan yn mwynhau gyrfa amrywiol yn gweithio gyda phobl megis Daniel Rowland, Thomas Carroll, Rachel Roberts, Ben Baker a Heinrich Schiff.

Fe yw’r prif sielydd gwadd ieuengaf erioed gyda Cherddorfa Siambr Fienna ac mae hefyd wedi bod yn brif sielydd gwadd gyda Cherddorfa Ffilharmonig Llundain.

Ar ôl astudio yn Ysgol Yehudi Menuhin, symudodd Steffan i Fienna i astudio gyda Heinrich Schiff yn y Brifysgol Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio, lle bu’n byw am dair blynedd.

Bellach mae Steffan yn byw yn Llundain lle mae’n Athro yn Ysgol Yehudi Menuhin.

Yn enedigol o Abertawe, astudiodd Thomas Carroll gyda Melissa Phelps yn Ysgol Yehudi Menuhin a Heinrich Schiff yn Awstria. Mae’n sielydd eithriadol o dalentog, ac yn un o ddau artist yn unig i gael clyweliad llwyddiannus ar gyfer y Young Concert Artists Trust yn Llundain a’r Young Concert Artists, Inc. yn Efrog Newydd. Ers hynny mae wedi mynd yn ei flaen i roi datganiadau cyntaf clodwiw yn Wigmore Hall (Llundain) Alice Tully Hall (Efrog Newydd) ac yn Boston, Califfornia, Fflorida a Washington DC.

Fel unawdydd concerto mae Thomas wedi ymddangos gyda Cherddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Philharmonia, Cerddorfa Genedlaethol Frenhinol yr Alban, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, y London Mozart Players, ViVA, Cerddorfa Dwyrain Canolbarth Lloegr, Cerddorfa Siambr Fienna (dan arweiniad Heinrich Schiff), Cerddorfa Siambr Lloegr, Cerddorfa Ffilharmonig Prague, Cerddorfa Ffilharmonig Sofia, a Cherddorfa Bayerischer Rundfunk.

Y tymor hwn mae’n parhau â chyfresi o ddatganiadau a gwyliau ledled Prydain, De Affrica ac Ewrop a choncerti gyda cherddorfeydd yn cynnwys y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, Philharmonia, Cerddorfa Ffilharmonig Llundain, y London Mozart Players a Cape Philharmonic. Yn 2010 rhyddhawyd CD Thomas a’r pianydd enwog Llŷr Williams o sonatau Beethoven, Schubert a Brahms ar label Orchid.

Ar hyn o bryd mae Thomas yn Athro yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain ac yn Ysgol Yehudi Menuhin.

“Mae Nidum yn ensemble llinynnol gwych sy’n cynnwys rhai o gerddorion mwyaf talentog Cymru,” meddai Eilir Owen Griffiths, trefnydd Gŵyl Gerdd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

“Ry’n ni wrth ein bodd bod cerddorion o’r safon uchaf yma cytuno i berfformio fel rhan o’n gŵyl ac ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at eu croesawu i Gaerfyrddin ar Fehefin 18fed,” ychwanega Eilir.

Am gyfle i weld y cerddorion talentog yma yn perfformio yng nghapel y Brifysgol nos Iau, Mehefin 18fed am 7.30pm, archebwch eich tocynnau nawr.

Cost y tocynnau yw £10 neu £8 ar gyfer gostyngiadau a gellir eu prynu drwy ffonio 0300 323 0015 neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd

Nodyn i'r Golygydd

  • Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol
  • Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  • Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476