Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Esgob Benywaidd Cyntaf y DU yn Derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd


13.07.2015

Bishop Libby LaneMae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dyfarnu Doethuriaeth er Anrhydedd i’r Gwir Barchedig Libby Lane, esgob benywaidd cyntaf Eglwys Loegr (10/07/15).

Daeth y Gwir Barchedig Libby Lane yn esgob benywaidd cyntaf Eglwys Loegr mewn gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Caerefrog ar 26 Ionawr 2015. Mae’n gwasanaethu fel Esgob Stockport yn Esgobaeth Caer.

Ganwyd yr Esgob Libby ar 8 Rhagfyr 1966 a’i magu yn Glossop, Swydd Derby. Yn ei harddegau cynnar daeth i ffydd Gristnogol gref.
Ar ôl gadael yr ysgol ym Manceinion a'r brifysgol yn Rhydychen, dilynodd yr Esgob Libby gwrs hyfforddiant i fod yn weinidog yn Eglwys Loegr, yn Cranmer Hall yn Durham. Fe’i hordeiniwyd yn 1993 gan wasanaethu fel curad yn Blackburn, Sir Gaerhirfryn. Mae’r Esgob Libby hefyd wedi gwasanaethu fel caplan mewn ysbyty ac mewn addysg bellach yn Esgobaeth Caerefrog.

Yn Esgobaeth Caer bu'r Esgob Libby’n gwasanaethu fel Ficer yn Stockport, a bu’n Ficer St Peter’s Hale a St Elizabeth’s Ashley rhwng Ebrill 2007 ac Ionawr 2015. Bu’n gweithio cyn hynny fel Swyddog Bywyd Teuluol yn rhan o dîm Cyfrifoldeb Cymdeithasol, ac yn gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ordinandiaid Esgobaethol, yn cynghori ac yn cefnogi’r sawl sy’n ystyried galwad i’r weinidogaeth yn yr eglwys. Bu’n gwasanaethu fel Ymgynghorydd Dewis Esgobion am nifer o flynyddoedd ac mae hefyd yn gyn-Ddeon Merched yn y Weinidogaeth.

Mae’n un o wyth o glerigwyr benywaidd o Eglwys Loegr a etholwyd yn Sylwedyddion Cyfranogol yn Nhŷ’r Esgobion – fel cynrychiolydd esgobaethau’r Gogledd Orllewin.

Mae ei gŵr, George, hefyd yn offeiriad; roeddent yn un o’r parau priod cyntaf yn Eglwys Loegr i gael eu hordeinio gyda’i gilydd. Mae George yn Gaplan Cydlynol ym maes awyr Manceinion, ac wedi’i drwyddedu yn Esgobaeth Manceinion. Mae ganddynt ddau blentyn mewn oed sydd mewn addysg uwch.

Ymhlith diddordebau’r Esgob Libby mae bod yn llywodraethwr ysgol, annog mentrau gweithredu cymdeithasol a dysgu canu’r sacsoffon. Mae’n cefnogi Manchester United ac yn mwynhau darllen a gwneud croeseiriau cryptig. Mae ganddi ddiddordeb yn y celfyddydau a diwylliant cyfoes.

Ar ôl derbyn ei Doethuriaeth , dywedodd yr Esgob Libby:

"Diolch am y fraint enfawr yma. Diolch i chi am eich caredigrwydd a’r haelioni yr ydych wedi ei ddangos wrth fy ngwahodd i ymuno â chymuned y brifysgol drwy’r dyfarniad yma o ddoethuriaeth er anrhydedd. Mae'n fraint cael bod yn rhan o brifysgol mor unigryw, hynafol ac eto mor newydd a llwyddiannus.

"Fy ngobaith wrth dderbyn yr anrhydedd annisgwyl, ac yn fy marn i anhaeddiannol yma, yw efallai cynnig rhywfaint o anogaeth o’r safle lle’r wyf yn sefyll mewn hanes. Rwyf yn gobeithio bydd fy stori yn annog pobl i fyw mewn gobaith, mewn disgwyliad o newid, a'i fod yn annog pobl i weithredu'r newid maent yn gobeithio gweld."

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk.