Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Ethol un o uwch ddarlithwyr Y Drindod Dewi Sant yn Gadeirydd ar Gangen Cymru o Gymdeithas Seicolegol Cymru


17.12.2015

Mae Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), Dr Paul Hutchings, wedi ei ethol yn Gadeirydd ar Gangen Cymru o Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) ar gyfer y tair blynedd nesaf.

Daw Dr Hutchings, sy’n Seicolegydd Siartredig ac sy’n arwain y rhaglen Seicoleg anrhydedd sengl sydd wedi ei hachredu gan y BPS yn YDDS Abertawe, i’r swydd yn lle’r Cadeirydd sy’n gorffen, Mary Clare O’Connell.

Y BPS yw’r gymdeithas ddysgedig a’r corff proffesiynol ar gyfer disgyblaeth seicoleg yn y DU, a rôl cangen Cymru yw darparu cefnogaeth i’r 1,700 o aelodau yng Nghymru, sy’n cynnwys myfyrwyr, academyddion ac ymarferwyr mewn amrywiaeth eang o leoliadau.

Yn ei swydd yn Gadeirydd, dywed Dr Hutchings: “Rwy’n falch dros ben fy mod i wedi cael fy ethol yn Gadeirydd ar Gangen Cymru o’r BPS ac rwy’n edrych ymlaen at fwrw ymlaen â phroffil a gweithgareddau ein rhanbarthau dros y blynyddoedd nesaf. Nod ein Cangen ni yw darparu cymorth i bob un o’n haelodau ni ar draws Cymru a chynyddu proffil seicoleg, yn ddisgyblaeth academaidd ac yn elfen allweddol i les ein cymdeithas.”

Mae pwyslais cryf yn y radd anrhydedd sengl yn YDDS, sydd wedi ei hachredu gan y BPS, ar ddefnyddio gwybodaeth seicolegol i ddeall a gwella iechyd unigolion, sefydliadau a chymdeithas.

Cynigia Ysgol Seicoleg gyrsiau ar ddau gampws (Campws Townhill yn Abertawe a Champws Caerfyrddin) gan gynnwys Seicoleg, Seicoleg Gymhwysol, a chydanrhydedd ym maes Astudiaethau Cynghori a Seicoleg.

Cynigia’r Ysgol, ar draws pob un o’r campysau, gyfuniad o amrywiaeth o fyfyrwyr a thîm darlithio profiadol sy’n weithgar ym maes ymchwil, gan greu amgylchedd dysgu cyffrous sy’n gwella mwynhad myfyrwyr o’r cwrs. Mae’r cyfleusterau seicoleg pwrpasol a'r awyrgylch cadarnhaol yn creu profiad dysgu cyffrous i fyfyrwyr a gyfoethogir ymhellach drwy gael tîm o ddarlithwyr sy’n cydweithio’n agos â’i gilydd, ac â’r myfyrwyr hwythau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/seicoleg/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014