Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gala Operatig Gwanwyn Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerfyrddin


18.03.2014

Bydd myfyrwyr ôl-raddedig o Academi Llais Ryngwladol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn perfformio noson o ariâu operatig poblogaidd yng Nghaerfyrddin, yr wythnos nesaf.

Cynhelir Gala Operatig y Gwanwyn nos Fercher nesaf 26 Mawrth, gan ddechrau am 7.30p.m., ac fe'i cynhelir yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Caerfyrddin PCYDDS. £8 yw pris y tocynnau ar gyfer oedolion sy’n talu’n llawn, £5 ar gyfer gostyngiadau a £3 ar gyfer plant o dan 16. I’w harchebu ffoniwch 01267 676806 (9.30am-12.30pm Llun-Gwener) neu ewch i www.ticketsource.co.uk/tsd

Yn ôl Deon Perfformiad yn PCYDDS, Roger Maidment: “Bydd y Gala yn cynnwys nifer o fyfyrwyr o grŵp talentog dros ben o sêr opera rhyngwladol ifanc sydd eisoes wedi cyfareddu cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd lle’r oedd Canolfan Mileniwm Cymru dan ei sang ar gyfer eu perfformiadau. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu’r myfyrwyr yn ôl i'r Gorllewin ar gyfer noson hyfryd o ganu.

“Mae hwn yn gyfle arbennig i dreulio amser yng nghwmni sêr byd opera’r dyfodol a byddai’n wych pe bai trigolion ein rhanbarth ni'n rhannu'r profiad hwn â ni.”

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn gweithio gyda nifer dethol o gantorion o bob cwr o’r byd, dan gyfarwyddyd y tenor enwog o Gymru, Dennis O’Neill CBE, ac artistiaid o fri cenedlaethol a rhyngwladol. Teithia cantorion ifanc o bedwar ban byd i ddysgu wrth draed Dennis O’Neill a chânt y fraint o weithio o dan gyfarwyddyd ystod o sêr opera gan gynnwys Llywydd Anrhydeddus yr Academi, y Fonesig Kiri Te Kanawa. Yn ystod eu hamser yn yr Academi astudia'r myfyrwyr radd Meistr PCYDDS mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk