Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwahodd y Cyhoedd i Ddarlith Prifysgol gyda Trevor Fishlock


12.03.2014

Yr awdur a’r darlledwr Trevor Fishlock yw’r siaradwr gwadd yn Narlith Goffa Cliff Tucker eleni ar gampws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Gwahoddir y cyhoedd i’r ddarlith, o’r enw ‘Celfyddyd, Cariad ac Arian’ (‘Love, Art and Money’) a gynhelir nos Fawrth 18 Mawrth am 7 o’r gloch. Mae mynediad am ddim a darperir lluniaeth. Dylai unrhyw un a hoffai fynd ffonio 01570 424704 neu anfon e-bost at rhiannon.ifans@ydds.pcydds.ac.uk.

Awdur, darlledwr a newyddiadurwr yw Trevor Fishlock. Fel gohebydd tramor mae wedi gweithio ar aseiniadau mewn dros saithdeg o wledydd ar gyfer cyhoeddiadau megis y Times a’r Daily Telegraph. Mae wedi ysgrifennu llyfrau am Gymru, yr India, Rwsia, America ac am deithiau archwilio yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac mae wedi cyflwyno dros o 150 o raglenni teledu am fywyd a hanes yng Nghymru.

Enwyd y Ddarlith er cof am yr ynad a’r gwleidydd Cliff Tucker, a oedd hefyd yn weithredwr diwydiannol i British Petroleum. Fe’i haddysgwyd yng Ngholeg Dewi Sant yn Llambed, a ddaeth yn Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, ac yn ddiweddarach PCYDDS. Yn dilyn ei farwolaeth yn 1993, yn wythdeg oed, gadawodd werth ei gartref i’r Brifysgol.

Coffeir Cliff Tucker yn PCYDDS trwy ysgoloriaeth gradd ymchwil hanes yn ei enw a thrwy adeilad Darlithfa Cliff Tucker.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.