Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau


03.08.2015

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig llu o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer pobl o bob oed ar ei stondin ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni. O ddydd Sadwrn, Awst 1af tan ddydd Sadwrn, Awst 8fed, bydd arlwy’r Brifysgol yn amrywio o baentio wynebau i ddarlithoed, ac o lansiadau i drafodaethau difyr.

Dyma’r amserlen lawn sy’n cynnwys gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gweithgareddau Canolfan Peniarth, sy’n rhan o’r Brifysgol.

Dirnod

Amserr

Gweithgaredd

Lleoliad

Dydd Sadwrn

11:00yb ymlaen

Paentio wynebau a gweithgareddau celf a chrefft

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Sul

11:00yb ymlaen

Paentio wynebau a gweithgareddau celf a chrefft

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Llun

11:00yb ymlaen

Ffa-la la  - Adloniant a cherddoriaeth i blant

 

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

12:00yp

 

 

 

 

Sesiwn wybodaeth ar Yr Endid Cenedlaethol

 

Pabell y Dysgwyr, Maes D

 

12.45yh – 1.15yh

Eurig Salisbury yn sgwrsio gyda Catrin Beard am seintiau ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol

Y Babell Lên

(Sesiwn Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Dydd Mawrth

Drwy’r Dydd

Diwrnod Cynfyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

10:00yb – 12:00yh

Sesiwn wybodaeth ar Yr Endid Cenedlaethol

Pabell y Dysgwyr, Maes D

 

11:00yb

Ffa-la la  - Adloniant a cherddoriaeth i blant

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

12.45yh – 1.15yh

Russell Davies yn sgwrsio gyda Catrin Beard am hanes Cymdeithasol Cymru yn y cyfnod rhwng 1870 a 1948, gan ganolbwyntio ar y digwyddiadau a ffurfiodd Gymru’r ugeinfed ganrif

Y Babell Lên

(Sesiwn Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

 

2:00yp – 4:00yp

Sesiwn wybodaeth ar Yr Endid Cenedlaethol

Pabell y Dysgwyr, Maes D

Dydd Mercher

10:00yb – 12:00yh

Sesiwn wybodaeth ar Yr Endid Cenedlaethol ym Mhabell y Dysgwyr

Pabell y Dysgwyr, Maes D

 

1:00pm:

Gweithdy Serennu wrth ‘sgrifennu gydag Anni Llyn

Pabell Lên y Plant

 

 

1:30yh – 2:00yh: 

Manon Steffan Ros a Gwydion Wynne yn  sgwrsio gyda Catrin Beard am lenyddiaeth i blant

Y Babell Lên

(Sesiwn Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

 

2:00yh – 4:00yh

Sesiwn wybodaeth ar Yr Endid Cenedlaethol ym Mhabell y Dysgwyr

Pabell y Dysgwyr, Maes D

 

3:00yh

Lansio Canolfan Berfformio Cymru a’r cwrs newydd arloesol BA Perfformio

Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Iau

2.30yp

Yr Athro Densil Morgan yn cyflwyno’i gyfrol, Y Deugain Mlynedd Hyn: Diwinydda yng Nghymru 1972-2015

Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1.30yh – 2:00yh

Rhiannon Ifans yn sgwrsio gyda Catrin Beard am Bwy oedd San Ffolant ac am gerddi ffolant

Y Babell Lên

(Sesiwn Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

 

3:00yh

Rap Mêts, Mr Phormula

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Gwener

11:00yb

Digwyddiad i ddiweddaru partneriaid ar ddatblygiadau Canolfan S4C Yr Egin

Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

11:00yb

Rap Mêts, Mr Phormula

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

1.30yh – 2.15yh

Darlith Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant- Mererid Hopwood-  "Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan?" T Llew Jones, bardd plant, bardd pawb.

Y Babell Lên

(Sesiwn Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

 

2:00yh

Archwilio’r Amgylchedd – Sesiwn stori a gweithgareddau celf a chrefft i blant

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

 

 

 

Dydd Sadwrn

11:00yb ymlaen

Paentio wynebau a gweithgareddau celf a chrefft

Ogof Peniarth @ stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag arlwy’r Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, cysylltwch â Siân-Elin Davies drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676908 / 07449 998476.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.