Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwirfoddolwr Jazz o Abertawe yn PCYDDS yn Cipio Gwobr y Prif Weinidog


11.05.2015

Jen WilsonMae pianydd jazz o Abertawe sy’n rhedeg prosiect archifo, ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), ar gyfer cadw treftadaeth cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac ar draws y byd, wedi’i henwi ar gyfer gwobr ‘Point of Light’ gan y Prif Weinidog David Cameron.

Dechreuodd y pianydd a'r hanesydd jazz, y nyrs gynorthwyol a’r darlithydd sydd wedi ymddeol, Jen Wilson, Dreftadaeth Jazz Cymru yn 1986. O ganlyniad i’w brwdfrydedd a’i hegni, mae’r elusen wedi tyfu’n adnodd hanesyddol ac addysgiadol gwerthfawr sy’n cofnodi’r rôl a chwaraewyd gan fenywod yn natblygiad cerddoriaeth jazz ar draws y degawdau.Bellach mae’r archif yn rhan o PCYDDS Abertawe a’r Fonesig Cleo Laine yn Noddwraig arni.

Jen yw enillydd diweddaraf gwobrau ‘Point of Light’ sy’n cydnabod gwirfoddolwyr unigol rhagorol, sef pobl sy’n newid pethau yn eu cymunedau ac sy’n ysbrydoli eraill.Bob dydd, dewisir rhywun yn rhywle yn y wlad i dderbyn y wobr i ddathlu camp ryfeddol.

Bu gan Jen ddiddordeb mewn cerddoriaeth jazz erioed ac mae’n perfformio’n rheolaidd mewn clybiau a thafarndai Cymru yn bianydd jazz. Sylweddolodd nad oedd hanes menywod mewn jazz wedi cael llawer o sylw a dechreuodd gasglu hen eitemau, recordiau, llyfrau, cylchgronau a gynau llwyfan i ddathlu cyfraniad rhyfeddol y menywod.Yn 2009 cytunodd PCYDDS i roi cartref i’r archif amhrisiadwy hon er mwyn galluogi eraill i fanteisio ar y miloedd o eitemau a gedwir arni at ddibenion astudio ac ymchwil.

Jen yw 243ydd enillydd gwobr ‘Points of Light’ a ddatblygwyd mewn partneriaeth â’r rhaglen ‘Points of Light’ hynod lwyddiannus yn UDA a sefydlwyd am y tro cyntaf gan yr Arlywydd George H. W. Bush.Mae dros 5,000 o wobrau ‘Points of Light’ wedi’u dyfarnu yn UDA ac mae’r Arlywydd George H. W. Bush a’r Arlywydd Barack Obama wedi bod yn gyhoeddus eu cefnogaeth i ‘Points of Light’ y DU sy’n anrhydeddu enghreifftiau disglair o wirfoddoli ar draws y wlad.

Pa un a yw’n feddyg sy’n adfer cofebion lleol yn ei hamser rhydd, tad sy’n dysgu sgiliau byw i bobl ifanc, neu gerddor lleol sy’n rhoi llais i bobl unig, mae’r wobr ‘Point of Light’ yn anrhydeddu esiamplau gloyw o wirfoddoli ledled y DU.

Meddai’r Prif Weinidog David Cameron:“Mae Jen wedi datblygu angerdd personol yn gofnod hanesyddol unigryw o gyfraniad menywod i gerddoriaeth jazz.

“Mae’n wych bellach fod modd manteisio ar yr archif bwysig hon o eitemau cofiadwy, recordiau, llyfrau, cylchgronau, a gynau llwyfan ar gyfer astudio ac ymchwil ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.Mae’n fraint gen i ddyfarnu gwobr ‘Point of Light’ i Jen.”

Meddai Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Medwin Hughes:”Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn benderfynol o hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Cymru.Dyna pam rydyn ni’n falch o gefnogi gwaith treftadaeth Jazz Cymru.

“Rydyn ni’n llawenhau bod gwaith eithriadol Jen Wilson o ran diogelu treftadaeth cerddoriaeth jazz Cymru, a thynnu sylw at ei heffaith gymdeithasol a diwylliannol, wedi cael ei gydnabod trwy’r wobr bwysig hon.”

Meddai Jen:“Rwy’n falch o dderbyn y wobr hon yn enwedig o ystyried mai hwn i’r tro cyntaf yng Nghymru i wobr o'r fath gael ei rhoi ym maes jazz a threftadaeth cerddoriaeth Affricanaidd Americanaidd y wlad.Roedd yn hyfryd cael eistedd mewn llyfrgelloedd ac archifau’n wirfoddolwr a darganfod ein hanes cyfoethog y mae modd bellach i genedlaethau’r dyfodol fanteisio arno.”

Ffurfiodd Jen hefyd yr Allstars Swing Band i fenywod yn unig, yr unig fand mawr i fenywod yn unig i’w sefydlu yn Abertawe er yr Ail Ryfel Byd.Mae’r band a’i gronfa o 25 o aelodau yn perfformio mewn digwyddiadau ledled Cymru, gan greu modelau rôl benywaidd i gerddorion benywaidd jazz ifanc eu hedmygu.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788 
steven.stokes@uwtsd.ac.uk