Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwneud Abertawe yn Lle (Hyd yn Oed yn Fwy) Arbennig


18.06.2015

Ymwelodd Prif Weithredwr yr RSA (y Gymdeithas Frenhinol er Hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach), Matthew Taylor, â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe yr wythnos diwethaf i gynnig ei farn ynghylch datblygu'r ddinas i'r dyfodol.

Teitl annerchiad Matthew Taylor oedd 'Making Swansea (even more) special”, lle fu yn archwilio’r modd y gallai Abertawe fanteisio’n well ar ei hasedau a’r modd y gallai sefydliadau a phobl Abertawe ddod at ei gilydd i feithrin enw da’r ddinas fel rhywle y mae pethau gwych yn digwydd.

Daeth Matthew Taylor yn Brif Weithredwr yr RSA ym mis Tachwedd 2006. Cyn y penodiad hwn, roedd yn Brif Ymgynghorydd ar Strategaeth Wleidyddol i’r Prif Weinidog.

Penodwyd Matthew i’r Blaid Lafur yn 1994 i sefydlu ymgyrch wrthddadlau Llafur. Roedd ei weithgareddau cyn y Blaid Lafur yn cynnwys bod yn gynghorydd sir, yn ymgeisydd seneddol, yn gymrawd ymchwil prifysgol ac yn gyfarwyddwr uned oedd yn monitro polisi yn y gwasanaeth iechyd. Tan fis Rhagfyr 1998, roedd Matthew yn Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol i’r Blaid Lafur. Yn ystod Etholiad Cyffredinol 1997 ef oedd Cyfarwyddwr Polisi Llafur ac yn aelod o dîm strategaeth etholiad canolog y Blaid. Rhwng 1999 a 2003 roedd yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus, sef melin drafod fwyaf blaenllaw Prydain ar adain chwith y tir canol.

Mae Matthew yn sylwebydd cyson yn y cyfryngau ar faterion polisi a gwleidyddiaeth ac mae wedi ysgrifennu i gyhoeddiadau’n cynnwys The Guardian, The Observer, New Statesman a Prospect.

Meddai’r Athro Medwin Hughes:“Mae’n anrhydedd fawr i ni groesawu Matthew Taylor i Abertawe ac i gynnal sgwrs ynghylch datblygiadau yn y ddinas i’r dyfodol. Mae Matthew yn dod â thoreth o wybodaeth a phrofiad, ac yn cynnig barn allanol werthfawr am lwyddiant a chynaliadwyedd Abertawe yn y tymor hir."

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.