Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol y British Council i Un o Raddedigion PCYDDS


23.12.2014

Enwyd un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Ar‌tist Ifanc Rhyngwladol 2014 British Council Cymru.

Amy Edwards

Graddiodd Amy Edwards, o Abertawe, yn ddiweddar yn PCYDDS Abertawe, ar ôl cwblhau ei diploma sylfaen mewn celf a dylunio a BA (Anrh) Celfyddyd Gain (Cyfryngau Cyfunol). Daw ei llwyddiant yn y gwobrau hyn yn sgil y ffotograffydd Andrew Morris a enillodd gystadleuaeth agoriadol y llynedd, yntau hefyd yn un o raddedigion PCYDDS ar ôl astudio ar gyfer BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau.

Roedd rhaid i'r cynigion ar gyfer gwobr eleni adlewyrchu, ddehongli gwaith Dylan Thomas neu fod wedi’u hysbrydoli gan y gwaith hwn. Roedd y beirniaid ar gyfer y wobr yn arbenigwyr celf o fri: Karen MacKinnon, cyfarwyddwr Artes Mundi; yr artist o Gymro Marc Rees a Hannah Firth, cyfarwyddwr celfyddyd weledol yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter yng Nghaerdydd.

Adlewyrchodd gwaith Amy eiriau cerdd Dylan ‘And Death Shall Have No Dominion’. O dan y teitl, 'What a Wonderful World’, dywedodd un o’r beirniad fod y ddelwedd yn un sy'n 'hudo ac sy’n anesmwytho ar yr un pryd’.

Cyflwynwyd ei gwobr i Amy gan gyfarwyddwr British Council Cymru, Jenny Scott, mewn seremoni gyflwyno yn Park House yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Wrth ddisgrifio’r modd diddorol y datblygwyd ‘What a Wonderful World’, meddai Amy, sy’n gweithio gyda phynciau sy’n aflonyddu mewn testunau, gwaith fideo a delweddau a ganfuwyd: ‘Cymerais i lun o ffynhonnell ar y we o ddyn a hongiai o bont ym Mecsico. Daeth hwn o wefan hamdden graffig dros ben. Wrth ddod ar draws y ddelwedd wreiddiol, ni chefais i fy mrawychu, fy niflasu na’m tristáu, ond enynnwyd fy chwilfrydedd yn fawr. Gwnaeth i mi feddwl am y dyn marw, y gall unrhyw un ei weld bellach trwy glicio ar fotwm. Fodd bynnag, yn y darn hwn, roeddwn i wedi dewis yn fwriadol i’w sensro, wrth gwrs, am ei bod yn rhy ofidus o lawer i ddangos y ddelwedd wreiddiol mewn bywyd pob dydd.’

Meddai Marc Rees: ‘Mae hon yn ddelwedd sy’n hudo ac sy’n anesmwytho ar yr un pryd, a thrwy wrthgyferbynnu’n fedrus un o gerddi enwocaf Dylan, sef “And Death Shall Have No Dominion”, mae’n bwrw goleuni arbennig ar y pwnc a’r cynnwys.. Gwnaeth grym y gwaith argraff fawr arnom ni, yn ogystal â’r modd y mae’n gosod geiriau Thomas mewn cyd-destun gwleidyddol cyfoes. Mae Amy’n enillydd teilwng ac rwy’n sicr y bydd hi’n manteisio ar y cyfleoedd newydd a chyffrous a fydd yn deillio o’r anrhydedd hon.’

Meddai Jenny Scott: ‘Nod British Council Cymru yw mynd â diwylliant Cymru i’r byd ac annog pobl ifanc i gael profiad rhyngwladol i’w helpu i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Rydyn ni’n gwybod bod y celfyddydau’n ffynnu yng Nghymru ac rydyn ni am weld rhagor o ddoniau creadigol Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Byddwn ni’n gweithio gydag Amy i’w helpu hi i ddatblygu persbectif rhyngwladol ar gyfer ei gwaith hi.’

Enilla Amy £500 a chaiff brofiad rhyngwladol trwy ymweliad arddangoswr â Biennale Fenis, lle bydd yn gweithio gyda phennaeth celf British Council Cymru.

Mae Gwobr Artist Rhyngwladol Ifanc Cymru yn agored i artistiaid rhwng dwy ar bymtheg a dwy ar hugain oed a aned yng Nghymru neu sy’n byw yn y wlad.

Nodyn i'r Golygydd

3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

4. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

5. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk