Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwobrau Rhyngwladol i Fyfyrwyr Dylunio PCYDDS


31.07.2015

Mae tri myfyriwr celf a dylunio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi ennill gwobrau mewn seremoni wobrwyo ryngwladol flaenllaw yn Llundain.

Little Yellow‌Enillodd y myfyrwyr Ottilie Baker, Tom Pinfield a Ross Weaver, sydd yn yr ail flwyddyn yn astudio Hysbysebu a Dylunio Brandiau, ddwy wobr yn y Gwobrau D&AD y mis yma.

Nod D&AD yw ysgogi, galluogi a gwobrwyo rhagoriaeth greadigol ym maes dylunio a hysbysebu. Mae’r seremoni wedi cael ei chynnal yn flynyddol er 1962 ac fe’i cydnabyddir dros y byd fel yr anrhydedd greadigol flaenaf, a bydd y goreuon o amgylch y byd yn cystadlu ac yn bresennol.

Enillodd Ottilie Baker wobr am ei chais ‘Little Yellow’ yn y categori Brandio Pantone http://www.dandad.org/awards/new-blood/2015/pantone/2777/little-yellow-pantone-branding/. 'Little Yellow’ yw’r brandio Pantone ar gyfer Stroud, sef y dref lle mae Ottilie yn byw. Gan ddefnyddio lliw Pantone P24 - 8C, mae hi wedi creu’r brand ‘Little Yellow’ i arwain pob plentyn bach o gwmpas tref Stroud.

Cafodd Tom Pinfield a Ross Weaver eu cydnabod am eu ffilm adnabod 15 eiliad ‘A Representation of Modern Britannia’ - http://www.dandad.org/awards/new-blood/2015/vice-15-seconds-of-pure-vice/2661/a-representation-of-modern-britannia/. Dylanwadir arni gan ‘Rule Britannia’, cyfres o episodau dogfen ar-lein a gynhyrchwyd gan VICE Films.

Meddai Ottilie:“Roedd gwobr D&AD bob amser yn teimlo fel breuddwyd pell, allan o gyrraedd ac roedd e’n deimlad mor syfrdanol a gwych i wybod fy mod i wedi ennill gwobr lefel Graffit. Roedd y seremoni wobrwyo yn ddigwyddiad mor ysbrydolgar, a hyd yn oed nawr mae’n teimlo braidd yn rhyfedd i feddwl bod D&AD wedi cydnabod fy ngwaith i.”

Meddai Ross Weaver: “Mae ennill gwobr D&AD wedi ein llenwi ni ag uchelgais a brwdfrydedd am y diwydiant. Roedd cymysgu a rhwydweithio â dylunwyr mwyaf talentog y byd yn brofiad fyddwn ni byth yn ei anghofio.”

Rule BritanniaMeddai Angela Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Hysbysebu a Dylunio Brandiau: “Rwy’n ymfalchïo gymaint yn ein myfyrwyr. Roedden nhw’n cystadlu yn erbyn myfyrwyr o golegau celf cenedlaethol a rhyngwladol i ennill y gwobrau hyn sydd mor fawr eu bri.Mae ennill gwobr gan D&AD yn gyrhaeddiad mor uchel ac maen nhw wedi gwneud hynny yn eu hail flwyddyn o astudio. Rwy’n meddwl eu bod nhw’n cynllunio pethau gwell i ddod.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.