Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwobrwyo Myfyrwyr sy’n Goresgyn Treialon


01.12.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi ymuno â Chymdeithas Cyn-Aelodau Ysgol Dinefwr (ODA) i wobrwyo chwe myfyriwr blwyddyn gyntaf sydd wedi goresgyn treialon i sicrhau llwyddiant academaidd.

Mae’r ODA wedi bodoli er 1930 ac mae’n gweithredu’n llwyfan i gyn-ddisgyblion ac athrawon hen Ysgol Dinefwr ddod i gysylltiad â’i gilydd a chadw mewn cysylltiad. Yn 2002, caeodd yr Ysgol ar ôl 109 mlynedd, pryd addysgwyd rhai o enwogion mawr a phobl fwyaf dylanwadol y ddinas. Yn 2005, cwblhaodd PCYDDS Abertawe (Prifysgol Fetropolitan Abertawe ar y pryd) waith ailwampio ar hen safle’r Ysgol sydd bellach yn gartref i Gyfadran Celf a Dylunio'r Brifysgol.


Yn y gorffennol, dyfarnwyd Gwobr y Llywydd i un o ddisgyblion teilwng a rhagorol hen Ysgol Dinefwr. Mewn arwydd o’r cysylltiadau sydd bellach wedi’u creu rhwng y Brifysgol a’r ODA, adferwyd y wobr flynyddol yn 2005 i wobrwyo myfyrwyr PCYDDS sydd wedi cael anawsterau ond sydd eto wedi sicrhau rhagoriaeth yn ystod blwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.


Cyflwynwyd sieciau am £230, gan Is-Lywydd yr ODA, yr Athro Dudley Sinnett, i’r chwe myfyriwr teilwng a enwebwyd gan eu darlithwyr. Yr enillwyr oedd: myfyrwraig ffotograffiaeth, Lara Jones o Abertawe; myfyrwraig celfyddyd gain, Jaqueline Phillips o Lanelli; myfyrwraig seicoleg a chwnsela, Anna Brayshaw o Taunton; myfyriwr datblygu gwefannau, Nathan Buller o Abertawe; a myfyrwyr rheoli twristiaeth, Carys Spencer o Abertawe a Rachel Revis o Fanceinion Fwyaf.


Meddai Dirprwy Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Mike Phillips: “Yr hyn a welwyd yn ystod y cyflwyno yw pobl sydd wedi wynebu anawsterau ond sydd wedi gorchfygu. Mae pob un o’r straeon hyn wedi cyffwrdd â’m calon i. Rydyn ni’n brifysgol sy’n ehangu mynediad ac sy’n agored i bawb. Mae prifysgol o’r fath yn gaffaeliad mawr.”


Meddai Llywydd yr ODA, yr Athro Dudley Sinnett: “Ar ran yr ODA, hoffwn ddiolch i PCYDDS am ei hymwneud â ni fel cymdeithas; mae’n golygu llawer i ni. Rydyn ni’n teimlo bod y seremoni wobrwyo hon yn bwysig iawn i’r myfyrwyr yr ydyn ni'n dathlu eu camp nhw a hefyd i gynrychiolwyr hen Ysgol Dinefwr.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk