Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


H&M yn ymweld â Choleg Celf Abertawe


15.12.2015

Ymwelodd tîm o’r cwmni gwerthu dillad rhyngwladol H&M yn ddiweddarâ Choleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Ymwelodd tîm H&M â’r stiwdios Dylunio Patrymau Arwynebedd yr wythnos ddiwethaf i gyfweld myfyrwyr a graddedigion ar gyfer interniaethau a chyfleoedd cyflogaeth. Dechreuodd y berthynas rhwng YDDS a H&M ar ôl digwyddiad Dylunwyr Newydd 2015. Mae’r arddangosfa Dylunwyr Newydd yn ddigwyddiad blynyddol lle bydd dros 3,000 o’r graddedigion talentog mwyaf addawol ar gyrsiau dylunio blaenllaw Prydain yn arddangos eu gwaith.  Caiff myfyrwyr gyfle i arddangos eu gwaith i fusnesau, buddsoddwyr a recriwtwyr. Yn y sioe ceir popeth o decstilau a gemwaith i ddylunio cynnyrch a gwaith darlunio.

Meddai un o’r myfyrwyr Patrymau Arwynebedd, Daisy Jenkins, a ddychwelodd yn ddiweddar o Stockholm lle bu ar leoliad 3 mis gyda H&M:

“Clywais i am yr interniaeth gan fy narlithydd Dylunio Patrymau Arwynebedd Georgia Mckie, gwnes i gais ac wedyn cael cyfweliad dros y ffôn. Ces i wybod yr un diwrnod fy mod i wedi llwyddo i gael yr interniaeth. Aeth y cyfan mor gyflym, dechreuais i bythefnos wedyn. Rwy’n credu y bydd y profiad hwn o gymorth i mi yn y dyfodol; mae wedi bod yn agoriad llygad ynghylch sut mae byd ffasiwn ar y stryd fawr yn gweithio.

“Cyrhaeddais i Goleg Celf Abertawe yn meddwl yr hoffwn i ddylunio ar gyfer y tu mewn i dai. Ers i mi fod yma rwy wedi cael blas mawr ar ochr ffasiwn y cwrs. Bellach, felly, rwy am weithio’n ddylunydd mewnol i gwmni mawr ar ôl gorffen yn y brifysgol, ac roedd hwn yn gyfle perffaith i fagu profiad.  Ar hyn o bryd rwy yn nhrydedd flwyddyn fy nghwrs, ar ôl treulio deufis o'r flwyddyn yn Stockholm, mae gwaith dal i fyny gen i nawr ond roedd yn werth chweil gan fy mod i wedi dysgu gymaint ac wedi cael profiad ardderchog i’w nodi ar fy CV a’i ddefnyddio yn y dyfodol.”

Roedd un o raddedigion Patrwm Arwynebedd YDDS, Catrin Jones, a enillodd Wobr Tigerprint y Dylunwyr Newydd hefyd ymhlith y graddedigion i'w cyfweld gan H&M.

Meddai’r uwch ddarlithydd mewn Dylunio Patrymau Arwynebedd yng Ngholeg Celf Abertawe, Georgia Mckie:

“Mae hwn yn gyfle unigryw i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Dylunio Patrymau Arwynebedd – nid pob dydd mae tîm recriwtio o un o siopau ffasiwn stryd fawr mwyaf dylanwadol Ewrop yn gofyn a gân nhw ymweld.  Croesawon ni H&M i’n rhaglen ragorol a rhannu â nhw rai o’r datblygiadau diweddaraf a ddaeth yn syth o’r stiwdio.”

Mae’r rhaglen BA Dylunio Patrymau Arwynebedd yn cynnig cyfle cyffrous i astudio mewn Cyfadran Celf a Dylunio lwyddiannus. Fe’i dyluniwyd i ddiwallu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr trwy ddarparu dull eang o astudio ac ymarfer Dylunio Patrymau Arwynebedd.

Saif y rhaglen Patrymau Arwynebedd mewn clwstwr o gyrsiau yn yr Ysgol Dylunio a'r Celfyddydau Cymhwysol lle ceir cryn groesi o ran dull cyflwyno, ethos a chyfleusterau, sydd o fudd i fyfyrwyr a all ffynnu trwy’r astudio cydweithredol, rhyngddisgyblaethol sy’n bosibl.

Mae gan y Rhaglen ystod heb ei hail o offer a chyfleusterau digidol gan gynnwys ystafelloedd cyfrifiadur moethus, torwyr ac engrafwyr laser, argraffwyr tecstil digidol, brodyddion digidol a thorrwr jet dŵr. Mae’r offer annigidol yr un mor drawiadol: cyfleusterau llawn ar gyfer lliwio, peintio sgrin, gwnïo, gwaith metel a llawer rhagor. Yn ogystal â hyn, mae gan fyfyrwyr eu lle personol eu hunain mewn stiwdio fywiog, olau sy’n cael digon o awyr a lle ceir myfyrwyr o dair blynedd y cwrs.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014