Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Huw Eurig Davies yn cael ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


08.07.2015

(l to r) The Venerable Randolph Thomas, Huw Eurig Davies and Professor Medwin Hughes.Mae Huw Eurig Davies, un o sylfaenwyr cwmni cynhyrchu Boomerang ac un o ffigurau amlycaf y cyfryngau yng Nghymru, wedi ei arwisgo yn Gymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ystod seremoni yng Nghaerfyrddin heddi (06.07.15)

Ganwyd Huw Eurig Davies yn Sir Benfro ond fe’i magwyd yng Nghaerdydd, ac ar hyd ei oes, mae wedi aros o fewn tafliad carreg i’r ddwy filltir sgwâr honno. Wedi Ysgol Gynradd Bryntaf, aeth i Ysgol Gyfun Llanhari ac oddi yno i raddio yn y Gymraeg o Brifysgol Caerdydd. Bellach mae’n byw yn y Bontfaen gyda’i wraig Emma, a’i blant Anni ac Efan. Fodd bynnag, deil i bendilio yn ôl ac ymlaen i Bontiago ym Mhencaer lle mae gwreiddiau’r teulu estynedig.

Sefydlodd Huw gwmni cynhyrchu Boomerang yn 1994 gyda dau ffrind. Dros y blynyddoedd arweiniodd Huw strategaeth y cwmni sydd wedi gweld twf o drosiant o sero ym 1994 i grwp sydd â throsiant o oddeutu £100 miliwn heddiw ac sydd wedi ennill ei blwyf fel yn un o brif grwpiau cynhyrchu Prydain.

Mae’r grwp yn cynhyrchu rhaglenni i rwydweithiau ar draws y byd, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin, Llundain ac LA. Mae’n cyflogi dros 500 o staff, 260 o'r rheiny yn llawn amser yng Nghymru. Mae’n gwerthfawrogi bod nifer ohonynt wedi eu haddysgu mewn prifysglion yng Nghymru, gan gynnwys PCYDDS, a bod y cwmni yn gallu parhau i roi cyfleoedd allweddol i hybu doniau ifanc, creadigol a hynny yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Mae Huw wedi cael profiad helaeth o fyd busnes, yn arbennig ym maes prynu ac uno ar y farchnad stoc ac ym myd soddgyfraniadau preifat.

Wrth dderbyn yr anrhydedd, dywedodd Mr Davies:

“Diolch am yr anrhydedd hon. Mae’n braf iawn cael bod yma a chael cyfle i longyfarch llond llwyfan o raddedigion newydd a fydd yn gadael y lle hwn gyda’u tystysgrifau a phob un ohonom yn gallu arddel cysylltiad gydag enw anrhydeddus Prifysgol Cymru ar y naill llaw a’r Drindod Dewi Sant ar y llall.

“Dyma sefydliadau sydd wedi cyfrannu cymaint at storfa creadigrwydd Cymru.

“Rwy’n dymuno’r gorau i’r holl fyfyrwyr sy’n dechrau ar filltir newydd. Mwynhewch y daith.”

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476.