Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Hwb i hyfforddiant y gyfraith yng Nghymru


10.07.2015

Rhoddwyd caniatad i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) i gynnig cyrsiau hyfforddiant cyfreithiol arloesol gan Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx).

bronwen williams

Bydd Ysgol Fusnes Abertawe y Brifysgol yn cofrestru myfyrwyr a fydd yn dilyn y llwybr ennill-wrth-ddysgu CILEx er mwyn cymwysoli yn gyfreithiwr.

Dywedodd Llywydd CILEx, Frances Edwards, sydd hefyd yn gyfreithiwr teulu yng nghwmni cyfreithwyr Caswell Jones yng Nghaerffili, De Cymru: "Rwy'n falch o gyhoeddi bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ateb ein safonau llym i gyflawni ein llwybr dysgu hyblyg at yrfa yn y gyfraith. Mae anghenion busnesau cyfreithiol a myfyrwyr yn datblygu'n barhaus; hyblygrwydd, hygyrchedd a fforddiadwyedd y llwybr CILEx yn diwallu anghenion hynny."

Dywedodd Bronwen Williams o Gyfadran Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) "Gyda newidiadau yn y ffordd mae gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu darparu, eu strwuthuro a’u hariannu, mae’r Brifysgol yn cydnabod bod cyfle i gwrdd â newidiadau hynny ac i ddarparu llwybrau amgen i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol.  Bydd cyflwyno CILEx fel rhan o'n portffolio o gyrsiau yn y Gyfraith yn ffordd o ehangu mynediad i mewn i broffesiwn gwasanaethau cyfreithiol sydd yn gallu ymddangos yn amhosib i ddysgwyr talentog fyddai’n diystyried y professiwn oherwydd cost uchel y llwybr traddodiadol. Byddwn yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau CILEx, o Lefel 3 a Lefel 6 Y Gyfraith ac Arfer i'r Diploma Llwybr-Cyflym i Raddedigion mewn amrywiaeth o ddulliau astudio."

Aeth Bronwen yn ei blaen i ddweud: "Mae PCYDDS yn ymwneud â thrawsnewid addysg ac rydym yn gweld hyn fel ffordd i drawsnewid mynediad i'r proffesiwn cyfreithiol a fydd yn y pen draw yn trawsnewid bywydau y myfyrwyr yr ydym yn anelu at eu denu. Mae hyn yn gyfle unigryw a chyffrous iawn i'r Brifysgol ac rydym yn falch o fod yn gweithio gyda CILEx.

Nodyn i'r Golygydd

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda'r Brifysgol.

Siarter Frenhinol y Brifysgol 1828 yw'r hynaf yng Nghymru, ac mae'n drydydd y tu ôl i Rydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Ar 1 Awst, unodd 2013 Coleg Sir Gâr gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant Grŵp Nghymru, fodd bynnag y byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion gyda'r Grŵp ar 1 Ionawr, 2014.

CILEx yw'r gymdeithas broffesiynol sy'n cynrychioli dros 20,000 swyddogion Gweithredol Cyfreithiol Siartredig, paragyfreithwyr a gweithwyr cyfreithiol proffesiynol.

Mae CILEx wedi bod yn darparu cyrsiau cyfreithiol galwedigaethol arloesol am dros 50 mlynedd.

Mae dros 100,000 o fyfyrwyr wedi dewis CILEx ar gyfer eu gyrfa yn y gyfraith yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.

Mae 74% o aelodau'r Sefydliad Siartredig yn fenywod a thraean o fyfyrwyr newydd yn dod o gefndiroedd BAME.

Mae CILEx yn caniatau mynediad i yrfa fel cyfreithiwr i bawb. Mae 82% o'r aelodau yn dod o gefndiroedd lle nad oes traddodiad o addysg uwch yn eu teuluoedd a dim ond 3% o’r aelodau sydd â rhiant sy'n gyfreithiwr

Gwybodaeth Bellach

Dylai ymholwyr cyfryngau cysylltwch â Eleri Beynon ar 01267 676790 neu Rebecca Grant-Jones ar 01234 845713 neu e-bostiwch rgrant-jones@cilex.org.uk.