Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


‘Jesus Christ Superstar’ yn yn cael ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus


15.07.2015

Steve BalsamoMae Steve Balsamo, canwr/cyfansoddwr o Abertawe wedi cael ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe (14/07/15).

Mae Steve Balsamo yn ganwr/cyfansoddwr caneuon o Abertawe a ddaeth i’r amlwg yn y 1990au hwyr ar ôl chwarae rhan Iesu, a chael clod mawr am hynny, yn y cynhyrchiad o’r newydd yn y West End o’r sioe Jesus Christ Superstar. Ar ôl ennill gwobr gan y Variety Club am y rôl, llofnododd Steve gytundeb â Columbia/Sony Records, gan wneud albwm ac ennill gwobr yr artist gwrywaidd gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru, i gyd yn yr un flwyddyn.

Yn 2004, ffurfiodd Steve fand o’r enw The Storys, band harmoni dan ddylanwad Arfordir y Gorllewin. Denodd eu halbwm cyntaf sylw Elton John, a ddatganodd yn gyhoeddus ei fod yn ‘ffantastig’, gan wahodd y band i fynd ar daith gydag ef am dri haf. Mae The Storys hefyd wedi bod ar daith gyda Joe Cocker, Celine Dion, Van Morrison a Tom Jones ag enwi ond ychydig. Mae caneuon The Storys wedi cael eu chwarae yn y ddrama o’r UD i bobl ifanc, One Tree Hill a’r ffilm Brydeinig lwyddiannus The Bank Job, lle gwnaeth y band ymddangosiad cameo hefyd, gan berfformio dwy o’u caneuon eu hunain.

Steve hefyd oedd y canwr a’r cyd-gyfansoddwr gyda’r chwaraewr allweddellau chwedlonol a sylfaenydd Deep Purple, Jon Lord, am bum mlynedd tan farwolaeth hwnnw yn 2012.

Ar wahân i hyn, mae Steve yn gyfansoddwr caneuon toreithiog, ac mae'i ganeuon wedi cyrraedd y brig ledled y byd gyda nifer o gantorion Pop Idol, Meatloaf a Slash, cyn-gitarydd Guns N’ Roses. Teimla ei fod wedi’i fendithio oherwydd ei anturiaethau cerddorol niferus, sydd wedi caniatáu iddo ganu ar lwyfan gyda phobl megis Roger Daltrey, Robert Plant, Mario Frangoulis, Justin Hayward, Lara Fabian, Madeleine Peyroux, Glenn Hughes, Steve Harley, Lulu ac aelodau’r bandiau Rolling Stones, Eagles a Pink Floyd.

Ar hyn o bryd mae’n gorffen albwm gyda’r gantores werin Rosalie Deighton ar gyfer prosiect deuawd o’r enw Balsamo Deighton. Byddant yn rhyddhau eu halbwm cyntaf, Unfolding, ym mis Medi 2015.

Pan nad yw’n gwneud cerddoriaeth, mae Steve yn ceisio bod yn dad da, yn peintio, nofio, darllen ac yn gwrando ar Radio 4.

Dywedodd Steve Balsamo: " Mae'n fraint enfawr i fod yma ac i gael fy nghydnabod gennych chi, diolch. Llongyfarchiadau i'r graddedigion ar eu cyflawniad rhyfeddol.

"Does gen i ddim syniad sut mae llwybrau fy mywyd wedi fy arwain ataf yn siarad â chi heddiw. Roeddwn yn lwcus i sylweddoli fy angerdd yn gynnar iawn ac i benderfynu bwrw ymlaen a darganfod y daith gellid cerddoriaeth a fy llais gynnig i mi. Fodd bynnag, nid oedd cynllun go iawn, nid oedd unrhyw fap go iawn, dim ond cyfres o ddigwyddiadau cydamserol fy mod wedi yn talu sylw at ac weithiau wedi gweithredu."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk.