Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr Graddedig yn Gweithio fel Dylunydd Iau


04.08.2015

Mae myfyriwr graddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael swydd fel dylunydd iau. Graddiodd Dominic Wint eleni mewn BA Hysbysebu a Dylunio Brand. Mae Dominic wedi derbyn swydd Dylunydd Iau yng nghwmni o’r enw ‘My 1st Years’ sef siop sy'n arbenigo mewn anrhegion personol i fabanod.

Meddai Dominic:

"Roedd fy amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dew i Sant yn hwyl, heriol, doniol ac yn gyffredinol yn bleserus iawn. Fe wnaeth yr amser fynd yn rhy gyflym. Mwynheais elfen gysyniadol y cwrs. Fe wnaeth ein harddangosfa diwedd blwyddyn fy mharatoi yn sylweddol ar gyfer y byd go iawn oherwydd bu'n rhaid i ni drefnu'r peth cyfan fel myfyrwyr ar ein pen ein hunain.

"Mae'r swydd newydd yn cynnwys llawer o agweddau o’r cwrs - creu syniadau, gweithio mewn tîm a darganfod y gynulleidfa darged, ond bydd hefyd llawer o heriau newydd dwi’n siŵr. Rwy'n meddwl bod y ffaith fy mod wedi astudio Hysbysebu a Dylunio Brand, cwrs sy'n cwmpasu ystod eang o feysydd creadigol, wedi rhoi mantais i mi dros ymgeiswyr eraill. Roeddwn wrth fy modd yn astudio yn Abertawe.”

Mae'r BA Hysbysebu a Dylunio Brand yn ymwneud ag astudio i fod yn grëwr proffesiynol. Mae'r prosiectau yn cwmpasu pob math o gyfryngau, o gylchgronau i gyfryngau cymdeithasol, radio i deledu ac o hysbysfyrddau i ddigwyddiadau cyhoeddus.

Mae'r cwrs hefyd yn ymwneud â chyfathrebu ar gyfer busnes a menter. Mae'n cysylltu â busnesau ac yn edrych ar broblemau go iawn i ddatrys o'r cychwyn cyntaf. Mae'r prosiectau ymarferol yn cynnwys dylunio ar gyfer brandio, cyfarwyddo celf greadigol (yn gweithio gyda ffotograffwyr a myfyrwyr fideo ymhlith eraill), cysyniadau a syniadau 'pitsio', strategaethau marchnata ac ymgyrchoedd arloesol newydd yn arwain.

 

Nodyn i'r Golygydd

1.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.