Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr yn Cipio ‘Gwobr y Llysgennad Ifanc Gorau’ yn un o Seremonïau Hamdden Mwyaf Cymru


30.01.2015

Myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Scott Wilson, a enillodd “Wobr y Llysgennad Ifanc Gorau” ar gyfer twristiaeth yng Ngwobrau Twristiaeth pwysig Bae Abertawe yn ddiweddar.

Scott WilsonDiben y gwobrau yw dathlu'r ansawdd, yr arloesi a’r rhagoriaeth a geir yn y diwydiant twristiaeth, hamdden a lletygarwch ar draws ardal Bae Abertawe. Hon yw un o’r seremonïau mwyaf sy’n dathlu’r diwydiant yng Nghymru.

Mae Scott Wilson, 23 oed o Grimsby, yn fyfyriwr ail flwyddyn sy’n astudio rheolaeth hamdden yn PCYDDS. Meddai: “Rwy wedi bod yn lwcus iawn yn fy ngyrfa i hyd yn hyn i weithio i rai o gewri’r byd hamdden. Roedd dewis mynd yn ôl i addysg yn benderfyniad anodd ond rwy wedi cael cymorth anhygoel gan fy narlithwyr gydol y cwrs. Rwy’n cael fy ysbrydoli o’r newydd bob dydd ac mae fy awch dros y diwydiant hamdden yn parhau i fynd o nerth i nerth. Roeddwn i wrth fy modd pan ges i wybod fy mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer y wobr ond roedd ennill y wobr yn brofiad rhyfeddol. Hoffwn i ddiolch i’r Brifysgol am ei chymorth a’i hanogaeth.”

Eleni gwelwyd y nifer uchaf erioed o enwebiadau ar draws pob categori. Wrth ennill y wobr, “Llysgennad Ifanc Gorau”, gyda chymorth y cwmni Tidal Lagoon Swansea Bay, mae’r myfyriwr yn PCYDDS wedi dangos ymroddiad a rhinweddau ysbrydoledig.

Yng ngeiriau Pennaeth Hamdden, Twristiaeth, Digwyddiadau a Chwaraeon yn PCYDDS, Andrew Campbell: “Mae Scott yn deilwng iawn o’r wobr hon. Bu’n ysbrydoliaeth i eraill trwy’i gymorth i’w gyd-fyfyrwyr; ei ymroddiad gyda gweithgareddau allgyrsiol – a thrwy gychwyn ei fusnes hamdden ei hun. Mae ei agwedd gadarnhaol a brwd yn esiampl o’r rhinweddau hynny y mae eu hangen ar gyfer bod yn llysgennad twristiaeth llwyddiannus.”

Dechreuodd Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe yn 2006 ac mae’n cynnwys pob sector o’r diwydiant Twristiaeth, Hamdden a Lletygarwch. Mae nifer yr ymgeiswyr wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd o 150 yn 2008 i dros 900 erbyn 2012, gan dystio i dwf mawr yn statws y wobr.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Sara Jones
Swyddog y Wasg
07449 998478
sara.f.jones@uwtsd.ac.uk