Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwraig BA Darlunio yn ennill Cystadleuaeth Poster Cenedlaethol


12.01.2015

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, cyhoeddwyd bod myfyrwraig BA Darlunio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Abertawe wedi ennill cystadleuaeth dylunio poster oedd yn agored i bob myfyriwr ar draws y DU.

Roedd Laura Lettinga, myfyrwraig drydedd flwyddyn yn yr Ysgol Gyfathrebu Weledol, yn un o ddau ymgeisydd a lwyddodd i gyrraedd ar y rhestr fer yn y gystadleuaeth hon i ddylunio poster ar gyfer yr Arolwg Cenedlaethol ar gyfer Myfyrwyr (yr NSS).  Wedi peth beirniadu pellach, cafodd Laura ei chyhoeddi fel yr enillydd ym mis Rhagfyr.

"Rwy'n hynod o falch o fod wedi ennill y gystadleuaeth ddylunio Genedlaethol hon," meddai Laura. "Roedd y gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr ar draws y DU felly roedd yn anrhydedd i mi gyrraedd y rhestr fer heb sôn am i ennill y gystadleuaeth."

Bydd y poster nawr yn cael ei arddangos yn holl Brifysgolion y DU yn annog myfyrwyr blwyddyn olaf i gymryd rhan yn y cyfrifiad proffil uchel hwn sy'n cymryd i ystyriaeth barn bron i hanner miliwn o fyfyrwyr. Mae'r arolwg yn casglu barn gan fyfyrwyr ynglŷn â’u cyrsiau, y sefydliad maen nhw’n astudio gyda, yn ogystal â mesur eu profiad a’u boddhad.

Ynghyd â gweld ei dyluniad mewn print, bydd gwaith celf ddeniadol Laura hefyd yn cael ei ddefnyddio ar-lein fel rhan o ymgyrch ehangach yr NSS.

"Rydym yn falch iawn o gyflawniadau Laura," meddai Derek Bainton, Pennaeth yr Ysgol Gyfathrebu Weledol. "Mae Cystadleuaeth Poster Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr ar agor i fyfyrwyr prifysgol ar draws y DU ac fe wnaethom osod y dasg fel prosiect haf ar gyfer y myfyrwyr BA Darlunio yma yn PCYDDS Abertawe.  Fe gawsom ni ymateb gwych ac amrywiol ac roedd poster Laura Lettinga yn benodol, yn ddyluniad cryno, gwahanol a chyfoes - un y gall myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd a disgyblaethau yn bendant uniaethu gydag ef."

Gyda Laura bellach yn ei blwyddyn olaf o astudio ar gampws Dinefwr PCYDDS Abertawe, mae nawr yn dechrau meddwl am fywyd ar ôl y brifysgol, ond fel y mae'n dweud, "cyhyd â’m mod i’n darlunio, byddaf yn hapus."

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cyrsiau Cyfathrebu Weledol a gynigir gan PCYDDS - gan gynnwys Darlunio, Dylunio Graffeg a Hysbysebu a Dylunio Brand - ewch i www.uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476