Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru


21.08.2015

Mae myfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrthi’n gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru. 

Mae Becca Moore, myfyrwraig yn yr ail flwyddyn ar y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, wrthi’n gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru i gynllunio a chynhyrchu set a gwisgoedd ar gyfer 'Sweeney Todd’ a thaith newydd y cwmni opera i ysgolion.  

Meddai Becca:  

“Mae gweithio gyda’r cwmni opera wedi bod yn gyfle gwych i mi brofi gweithio fel rhywun proffesiynol, a hynny gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.  Rwyf i wedi bod yn ymwneud â disgyblaethau newydd, yn enwedig lle nad oedd gen i unrhyw brofiad blaenorol. Mae’r tîm cynhyrchu wedi bod yn fy annog i’n fawr, a hyd yn oed yn mynd mor bell â dod ag arbenigwyr i mewn i fy nysgu i ymhellach.Mae'r wybodaeth rwyf i wedi'i hennill hyd yn hyn wedi bod yn amhrisiadwy, ac rwy’n siŵr nad dyna’r diwedd - gyda thaith gyffrous i edrych ymlaen ati!

“Mae'r cwrs Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn PCYDDS wedi chwarae rôl aruthrol yn fy natblygiad. Mae’r gefnogaeth a’r anogaeth wedi fy helpu i gael fy nhraed oddi tanaf ymhob agwedd ar y broses theatr a chynhyrchu, a nawr rwy'n cael cyfle i roi hynny ar waith.

“Dwi ddim yn meddwl y byddwn i wedi cwympo mewn cariad â’r diwydiant yma i’r fath graddau, os nad oeddwn i wedi darganfod y cwrs gwych hwn.”

Meddai Stacey-Jo Atkinson, Darlithydd Dylunio a Chynhyrchu Theatr:

“Mae'r cyfle gwych hwn yn brofiad hynod werthfawr i Becca. Mae'r cyfle i weithio mewn amgylchedd proffesiynol ar yr un pryd ag astudio yn un amhrisiadwy.  Mae hwn yn brofiad proffesiynol gwych i Becca ac mae’n creu cysylltiadau gwych â’r diwydiant ar gyfer y cwrs a’r Brifysgol."

Mae’r cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn strwythur ar lun pyramid, gan adeiladu ar sylfaen eang o sgiliau cynhyrchu mewn meysydd megis gwisgoedd, rheoli llwyfan, adeiladu golygfeydd, goleuo a sain, arddulliau theatr a chelf golygfeydd yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r sgiliau hyn mewn amrywiaeth o gyd-destunau dylunio cyn i fyfyrwyr arbenigo mewn disgyblaeth benodol ar gyfer blwyddyn olaf sy’n canolbwyntio’n llwyr ar gynyrchiadau.

Mae’r egwyddor o ddatblygu graddedigion sydd â sgiliau mewn mwy nag un maes, gyda sylfaen gadarn ym methodoleg creu theatr, yn rhan ganolog o’r addysgu. Mae modylau lleoliad gwaith yn y flwyddyn olaf wedi esgor ar niferoedd cynyddol o gyfleoedd gwaith ac ar hyn o bryd mae graddedigion yn  gweithio mewn ystod o theatrau gan gynnwys cwmnïau teithiol bach ynghyd â chwmnïau opera ar raddfa fawr.

I gael mwy o wybodaeth am y cwrs dilynwch ni ar Twitter @TSD_Perf_Arts a chael hyd i ni ar Facebook - tsdschoolofperformingarts

Neu ffonio / anfon e-bost at 01267 676669 / heather.thomas@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost yn sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.