Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Blwyddyn Olaf yn Arddangos eu Doniau mewn Perfformiad yng Nghanolfan y Celfyddydau


11.06.2015

Unknown Pleasures 2015Mae’r gyfarwyddwraig, y berfformwraig, y wneuthurwraig ffilmiau a’r coreograffydd Jo Fong, ynghyd â myfyrwyr celfyddydau perfformio blwyddyn olaf o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Abertawe yn paratoi i gyflwyno’r rhan nesaf yn y gyfres ‘Unknown Pleasures’.

Mae 'Unknown Pleasures’ yn bartneriaeth flynyddol rhwng ymarferwr arbrofol o Gymro, Canolfan Celfyddydau Taliesin a rhaglen celfyddydau perfformio PCYDDS Abertawe.Syniad ydyw a ddyfeisiwyd yn gyntaf gan Gwmni Theatr Volcano.

Mae’r perfformiad, o’r enw ‘Making Belief’, o dan arweiniad Jo Fong yn ymwneud â'r hyn oeddem, a’r hyn ydym a’r hyn y gallem ddod. Mae’n ymwneud â breuddwydion, gobaith a photensial anniffiniedig. Fe’i cynhelir ddydd Iau 11 a dydd Gwener 12 Mehefin yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe. Mae pob perfformiad yn dechrau am 7:30pm. Gellir prynu tocynnau, £9 a £7 am ostyngiadau trwy Ganolfan Celfyddydau Taliesin ar 01792 602060.

Fel arall, ewch i http://www.taliesinartscentre.co.uk/performances.php?id=1051.

Bu Jo Fong yn perfformio ers 25 blynedd gyda chwmnïau megis Theatr Gorfforol DV8, Rosas (Gwlad Belg) a Chwmni Dawns Rambert. Mae’r gwaith perfformio diweddar yn cynnwys Stupid Women Wendy Houstoun a HIDE gan Deborah Light. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar amryfal brosiectau theatr gyda Quarantine, Unfinished Business ac yn cydweithredu gyda National Theatre Wales ar gynhyrchiad newydd o Mother Courage.

Mae ei gwaith yn ysgogi’r meddwl ac yn canolbwyntio ar bobl, dawnswyr neu chwaraewyr sy’n datgelu neu sy’n perfformio. Mae’n seiliedig ar syniad gonestrwydd mewn perfformiad ac yn chwilio o dan yr wyneb: ysfa seicolegol, cymhellion neu nodweddion cynhenid unigolyn neu grŵp, creu perthynas ystyrlon a rannir â chynulleidfa.

Ar y cyd â'r perfformiadau, bydd PCYDDS yn cynnal Symposiwm o’r enw ‘Ymateb i Risg. Gyda’r trafodaethau panel a gweithdai bydd dwy brif siaradwraig - Gilly Adams a Dr Jennifer Hartley.

Mae Gilly Adams yn wneuthurwaig theatr lawrydd, yn hwylusydd straeon, yn arweinydd gweithdy ac yn athrawes sy’n arbenigo mewn ysgrifennu creadigol a datblygu testun a sgriptiau ar gyfer perfformio, adrodd straeon a seremonïau. Mae Dr Jenifer Hartley’n gyfarwyddwraig, yn awdures ac yn ymarferwraig theatr gymhwysol sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol am ei gwaith.

Meddai Cyfarwyddwr Celfyddydau Perfformio PCYDDS, Jason Benson:“Bob blwyddyn mae’r prosiectau ‘Unknown Pleasures’ wedi bod yn llwyddiannus dros ben.Maen nhw’n gyfuniad unigryw o archwilio proffesiynol ac ymwneud myfyrwyr.Bob blwyddyn, bydd PCYDDS yn mynd at artist proffesiynol gwahanol.Y cylch gwaith yw creu theatr arbrofol arloesol.Felly, risg greadigol yw’r ethos a gobeithiwn y bydd hyn yn dylanwadu ar y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â’r prosiect, gan greu gwaith unigryw, gwreiddiol a chyffrous.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.