Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Campws Llundain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn graddio yng Nghaerfyrddin


20.11.2015

Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Llundain, wedi teithio i dref hynaf Cymru heddiw (20/11/15) ar gyfer eu seremoni graddio.

Mae tua 100 o fyfyrwyr wedi teithio o Lundain i Orllewin Cymru am eu seremoni graddio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Mae campws Llundain wedi ei leoli ym Mharc Busnes Kennington ar Ffordd Brixton yn ardal Lambeth. Mae'n cynnig ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig i fyfyrwyr tramor mewn pynciau fel busnes, rheoli, bancio a chyllid, marchnata, entrepreneuriaeth ac adnoddau dynol.

Dywedodd Cherna Raja, o Zibabwe sy’n graddio gyda MBA Marchnata: "Rydym yn cael amser gwych yma ar ein tro cyntaf yng Nghymru; mae grŵp ohonon ni wedi rhentu bwthyn yn Llansteffan am yr wythnos. Rydym wedi bod yn ymweld â'r traethau ac yn archwilio’r ardaloedd cefn gwlad. Rydym wedi bod yn eithaf lwcus gyda'r tywydd hefyd. Fe wnes i fwynhau fy astudiaethau ar gampws Llundain y Brifysgol. Fy mwriad ar gyfer y dyfodol yw dychwelyd i fy mamwlad yn Zimbabwe a dilyn gyrfa mewn marchnata a hysbysebu. Mae hefyd gennyf radd mewn Dylunio Graffeg a chredaf y bydd hyn yn ategu fy MBA yn dda iawn."

Dywedodd cyd-raddedig MBA Marchnata, Saima Safder, o Bacistan: "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i raddio heddiw. Cefais amser gwych ar y cwrs ac rwy'n gwybod y bydd yn fy helpu gyda fy nghynlluniau i’r dyfodol. Rwyf wedi gweithio gyda'r Cenhedloedd Unedig fel ymchwilydd ac rwyf yn gobeithio dechrau sefydliad fy hun sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo addysg wledig ym Mhacistan."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Mae graddio yn rhoi cyfle i ni gydnabod cefnogaeth rhieni, teuluoedd a ffrindiau a'u gwahodd i rannu'r diwrnod pwysig yma ym mywyd academaidd  gymuned y Brifysgol.

"Mae presenoldeb myfyrwyr rhyngwladol ar ein campysau yn cyfoethogi diwylliant a bywyd academaidd y Brifysgol ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i'n henw da fel sefydliad rhyngwladol. Hoffwn eu llongyfarch ar eu holl gyflawniadau a dymuno pob llwyddiant iddynt i’r dyfodol."

Nodyn i'r Golygydd

  1. Llun: Graddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llundain,  Chetna Raja (chwith) a Saima Safder ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.
  2. Am fwy o wybodaeth Steven Stokes, 01792 483695 / 07872 423788 steven.stokes@uwtsd.ac.uk.