Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Creadigol o PCYDDS yn Cefnogi Band o Gymru


13.11.2014

Mae gan y grŵp o Gymru, Goldbringer, act gefnogol newydd, sef rhai o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr artistig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) sydd wedi gweithio ar logo a fideo gerddorol newydd.

Mae'r fyfyrwraig Amy Stead, sy’n astudio hysbysebu a dylunio brandiau yn y drydedd flwyddyn, wedi mynd yn ymgynghorydd brand ac arbenigwr graffeg arnynt, gan greu delwedd newydd i’r band. Yn y cyfamser, mae graddedigion ffotograffiaeth PCYDDS Dan Leek a Melanie Ezra wedi cynnig eu harbenigedd i greu fideo hyrwyddo newydd ar gyfer record diweddaraf Goldbringer, Top Dollar.

Sefydlwyd Goldbringer ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2007, a dechreuodd yn brosiect unigol gan y prif leisydd, Ben Honebone. Yn ei recordiau cychwynnol archwiliodd Ben lwybrau posibl i mewn i electronica a seicedelia. Ar ôl ychydig o flynyddoedd, oherwydd awydd Goldbringer i arbrofi ac amrywio ymunodd Jodie Absalom a oedd wedi’i hyfforddi mewn cerddoriaeth glasurol, ynghyd â’r offerynnwr taro a’r cyfansoddwr, Wayne Absalom.

Gyda’i gilydd, mae’r triawd wedi esblygu i drosgynnu ffiniau traddodiadol cerddoriaeth roc. Trwy’r berthynas greadigol rhwng y tri, datblygodd syniadau cychwynnol Goldbringer am electronica yn ddeialog ag arddulliau roc a chlasurol.

Meddai un o fyfyrwyr PCYDDS, Amy Stead: “Roedd yn gyfle gwych i mi. Trwy weithio’n agos gyda Goldbringer enillais i brofiad proffesiynol gwerthfawr dros ben ac rwy wedi lledu fy sgiliau brandio’n ddi-os.”

Bu prif leisydd Goldbringer Ben Honebone erioed yn credu mewn dull ymarferol o drin creadigrwydd a thalent, wrth lunio tirwedd gerddorol de Cymru, a hefyd trwy greu cyfleoedd i weithwyr creadigol eraill yn yr ardal.

Meddai: “Trwy weithio gydag Amy daeth syniadau a dulliau newydd i’n hen ffyrdd ni o greu ein celfyddyd a’n dyluniadau. Roedd hi’n deall yn syth beth oedd yn bwysig i ni a gwnaeth safon broffesiynol ei gwaith hi argraff fawr arnom ni.”

Goldbringer (l to r) Jodie Absalom, Ben Honebone, Wayne AbsalomWrth sôn am y fideo, meddai un o raddedigion PCYDDS, Melanie Ezra: “I mi, mae ymateb yn weledol i gerddoriaeth yn estyniad naturiol ar y weithred o greu. Nod cerddoriaeth Goldbringer yw trosgynnu ffiniau strwythurau traddodiadol cerddoriaeth roc felly mae’n gwneud synnwyr i mi fod y tîm sy’n cefnogi Goldbringer hefyd yn meddwl mewn ffordd wahanol am bethau.”

Ychwanegodd: “Mae cerddoriaeth Goldbringer nid yn unig yn creu deialog rhwng cerddoriaeth roc a’r clasurol ond hefyd erbyn hyn mae’n ymddangos bod eu cerddoriaeth yn creu deialog â graddedigion ac israddedigion PCYDDS fel ei gilydd. Gydag albwm newydd ar y gweill ar gyfer dechrau 2015 mae’n debygol y bydd dull arloesol Goldbringer o gyhoeddi’u cerddoriaeth yn parhau i gynnwys grym creadigol myfyrwyr PCYDDS.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag, byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk