Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr i gynnal arddangosfa mewn bragdy


01.05.2015

Mae myfyrwyr trydedd flwyddyn cwrs BA Hysbysebu a Dylunio Brand ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe wrthi yn gwneud y paratoadau olaf ar gyfer eu harddangosfa gradd derfynol - ‘Tapped’ - a fydd yn cael ei chynnal ym mragdy Boss Brewing yn Llansamlet.

Daeth y berthynas gyda'r bragdy i fodolaeth ar ôl i Sarah John a Roy Allkin o Boss Brewing gysylltu â’r Brifysgol gyda’r awydd i weithio gyda'r myfyrwyr i greu brand ar gyfer y cwmni newydd.Yn wir, fe wnaeth un o’r myfyrwyr, Conor Stephens gynhnig y cysyniad oedd yn sail I logo’r cwmni.

Ar ôl cwblhau'r ymarfer brandio fe wnaeth y bragdy bach hwn gynnig ei hadeilad i’r myfyrwyr fel lleoliad ar gyfer eu sioe radd.

Mae Dominic Wint yn fyfyriwr blwyddyn olaf ac yn Gyfarwyddwr Creadigol ar yr arddangosfa, ac mae wedi mwynhau pob munud o baratoi ar gyfer y sioe gyffrous hon.

"Yn ystod yr un cyfnod ag yr o’n i’n gweithio ar y prosiect brandio gyda Boss Brewing, roedd rhaid i ni feddwl am themâu ar gyfer ein harddangosfa radd. Ro’n ni’n chwilio am rywle ychydig yn wahanol ac roedd y cyfle i ddefnyddio’r bragdy yn un oedd yn siwtio ni i’r dim.

"Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer arddangosfa," parha Dominic. "Mae'n le cŵl, yn le agored ac mae e’ y math o adeilad sy’n helpu ni i wthio'r ffiniau. Wedi i ni ddewis y bragdy fel lleoliad, fe wnaethon ni benderfynu mynd ar drywydd thema bragu, gan , er enghraifft, arddangos ein gwaith ar baledau pren."

Mae'r berthynas gyda Boss Brewing wedi bod o fudd mawr i'r i'r myfyrwyr ac i’r cwmni.

"Rwy'n credu bod y cwrs yn addas iawn i helpu busnesau newydd wrth iddyn nhw gymryd eu busnes neu gynnyrch i’r farchnad ehangach," meddai Angela Williams, cyfarwyddwr y rhaglen BA Hysbysebu a Dylunio Brand.

“Mae'r cyfuniad o sgiliau marchnata, hysbysebu a dylunio yn un sydd yn hanfodol yn y byd busnes," ychwanega Angela. "Mae prosiectau cydweithredol gyda chwmnïau fel Boss Brewing yn cynnig sgiliau a phrofiad amhrisiadwy i'r myfyrwyr gan roi mwy o hyder iddynt a gwell ddealltwriaeth o fyd busnes wrth iddynt chwilio am waith ar ôl graddio."

Mae Dominic Wint yn mynd ymlaen i esbonio sut mae’r cwrs - ac yn wir ei waith ar yr arddangosfa ‘Tapped’ - wedi dysgu ystod eang o sgiliau iddo.

"Rydym wedi gorfod codi arian ar gyfer yr arddangosfa yn ogystal â meddwl am y rhestr o wahoddedigion, y gwahoddiadau, yr hysbysebu a’r hyrwyddo.

"Mae wedi bod yn brofiad gwych ac rwy'n edrych ymlaen at weld ein gwaith wedi’i arddangos mewn gofod mor gyffrous."

Dywed Sarah John o gwmni Boss Brewing: "Fel busnes newydd,nid oedd gennymy gyllidebi logiasiantaethgreadigol, felly roedd cael mynediad atgr?p o bobl dalentogyn wych. Mae cymunedyn bwysig iawnini yma ynBossBrewing, felly i allu dweudein bod wrthi yndatblygu’n brandgyda chymorthgrŵp o fyfyrwyrlleolbrwdfrydig, talentoga chreadigolyn hytrach naasiantaethmawr yn Llundainyn wych."

Mae arddangosfa ‘Tapped’ yn cael ei gynnal ym Mragdy Boss Brewing yn Llansamlet. Bydd dangosiad preifat yn cael ei gynnal am 6pm nos Wener, Mai 1 gyda'r arddangosfa ar agor i'r cyhoedd rhwng 12pm a 5pm, Mai 2ail – 4ydd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.tappedexhibition.co.uk neu dilynwch @tappedswansea ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

Siân-Elin Davies
sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk 
01267 676908 / 07449 998476