Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr o Efrog Newydd yn canmol PCYDDS a Chymru yn sgil Ymweliad Dylan Thomas


06.10.2014

Mae pedwar myfyriwr o goleg yn Efrog Newydd sy'n dilyn cyrsiau ysgrifennu creadigol, wedi siarad am eu hymweliad ‘hudolus’ â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ystod yr haf.

Mae’r myfyrwyr israddedig Breanne Post a David Wisnik, a’r myfyrwyr ôl-raddedig Danielle Gennaro ac Alicia Zadrozny, yn astudio ar hyn o bryd yng Ngholeg Manhattanville yn Purchase, Efrog Newydd. Treulion nhw a Jeff Bens, Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol Israddedig ym Manhattanville, bythefnos yng Nghymru wedi’u lleoli ar gampws Llambed PCYDDS.

Ymunodd naw yn rhagor o fyfyrwyr o America â nhw i gymryd rhan yn Ysgol Haf Dylan Thomas yn PCYDDS, “Dylan Thomas ac Ymdeimlad o Le”, gan ganolbwyntio ar fywyd a gwaith y bardd o Gymru.

Bob dydd byddai’r myfyrwyr yn rhan o weithdai gyda’r bardd o fri rhyngwladol, yr Athro Menna Elfyn, Cyfarwyddwr Rhaglen Ysgrifennu Creadigol yn PCYDDS, a Pamela Petro o Gyfadran Meistr yn y Celfyddydau Cain (MFA) mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Lesley, Massachusetts.

Meddai Breanne Post: “Roedd Llambed yn lle mor hudolus, ble bynnag yr aech ar dir y Brifysgol, fe gaech eich ysbrydoli. Dysgais gymaint o’r ymarferion a’r awgrymiadau sydd wedi gwella fy sgiliau ysgrifennu, gan wneud fy ngwaith yn fwy creadigol. Roedd yn deimlad gwych i fod yng nghwmni pobl a oedd yn hynod o ddychmygus yn eu hysgrifennu.”

Teithiodd y grŵp ar draws de a gorllewin Cymru, gan archwilio ardaloedd a ddylanwadodd ar fywyd a gwaith Dylan Thomas. Roedd eu hymweliadau’n cynnwys Fern Hill, y cartref teuluol a ysbrydolodd ei gerdd enwog o’r un enw, Ceinewydd a’i dref enedigol, Abertawe. Hefyd treulion nhw ddiwrnod yn y Gelli Gandryll yn ystod Gŵyl y Gelli.

At hynny, ymwelodd y myfyrwyr â digwyddiadau lleol yn cynnwys arddangosfa cwiltiau, darlleniadau gyda grŵp lleol o’r enw Poets and Peasants a noson o ganu gwerin ac adrodd storïau o Gymru. Hefyd treuliodd y grŵp amser gydag Elsi Davis, Maer Llambed, a chyd-fyfyrwyr ysgrifennu creadigol yn PCYDDS.

Myfyrwraig o Goleg Manhattanville, Alicia Zadrozny, ar gampws Llambed PCYDDS. Meddai Alicia Zadrozny: “Roedd yn brofiad aruthrol, dysgu am Dylan Thomas tra ein bod ynghanol yr heolydd y cerddai yntau arnynt a’r bryniau y syllai arnynt. Byddaf yn trysori am byth y darlleniadau a glywon, cwrdd â Bardd Cenedlaethol Cymru a darllen ein gwaith ein hunain yn nhŷ Dylan.”

Meddai Jeff Bens: “Cawson ni amser gwych yng Nghymru. Rhadlonrwydd y Cymry, yr awduron ac athrawon eithriadol yn PCYDDS, haelioni a thrylwyredd y rhaglen; roedd y bythefnos yn heriol, yn hwyl ac, yn bennaf oll, yn ein hysbrydoli.”

Meddai’r Athro Menna Elfyn: “Bu Ysgol Haf Ryngwladol Dylan Thomas yn bythefnos fywiog o gyflwyno ymdeimlad o le i awduron a darpar awduron o America, ac o ailddarganfod, drwy ymweliadau a gweithdai, waith Dylan Thomas a hanfod barddoniaeth fawr.”

Yn sgil llwyddiant Ysgol Haf Dylan Thomas 2014 mae cynlluniau i’w chynnal eto yn 2015.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk