Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr PCYDDS wedi enwebu ar gyfer Gwobrau y Gwasanaeth Tân ac Achub


19.11.2014

Ar ddydd Iau 20 Tachwedd bydd staff a myfyrwyr o raglen gwasanaethau cyhoeddus PCYDDS yn mynychu seremoni wobrwyo flynyddol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

‌Mae dau fyfyriwr Gwasanaethau Cyhoeddus, Dale Craven a Chris Keber, wedi’u henwebu am eu gwaith gwirfoddoli gyda METFIRE.  

Mae METFIRE yn gynllun gwirfoddoli i fyfyrwyr a gychwynnwyd gyda’r Gwasanaeth Tân yn 2013. Drwy’r cynllun bydd gwirfoddolwyr yn cael archwiliad cefndir a’u hyfforddi i helpu gyda phrosiectau cymunedol megis cyrsiau Ffenics a chyrsiau Lleihau Tanau Bwriadol, gan weithio gyda phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.  

Hefyd maent yn cymryd rhan mewn diwrnodau agored a diwrnodau gwybodaeth i addysgu’r gymuned ynghylch diogelu rhag tân.  

Mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiannus iawn ac wedi’i enwebu am wobr.  

Meddai Bronwen Williams darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant "Rydym yn ymfalchïo’n fawr iawn yn ein gwirfoddolwyr ac yn llwyddiant y cynllun, sy’n rhoi dealltwriaeth werthfawr o’r proffesiwn i fyfyrwyr, gan gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd a’u proffil."

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Mae Britain’s Got Talent yn gynhyrchiad Thames/Syco ar gyfer ITV. Mae’r sioe yn dychwelyd i ITV yn 2015
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  5. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.