Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr PCYDDS yn Cefnogi Ail-frandio Cwmni Dillad yn Llundain


11.05.2015

Partner Busnes Urban Foundry, Geraint Evans (chwith) gyda myfyrwyr PCYDDS Ross Weaver, Tom Pinfield ac Amy Stead. Mae tri myfyriwr celf a dylunio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn gweithio gydag asiantaeth greadigol Urban Foundry yn Abertawe ar waith brandio ar gyfer cwmni dillad eco Last Clothing yn Llundain.

Mae’r myfyrwyr Ross Weaver, Tom Pinfield ac Amy Stead, sydd ar ail flwyddyn y rhaglen Hysbysebu a Dylunio Brandiau, wedi ymuno ag Urban Foundry i ddatblygu’r brand yn barod i’w ail-lansio.

Roedd Urban Foundry wedi cwrdd â Ross Weaver yn y lle cyntaf drwy Swigen Greadigol PCYDDS, lle mae’n gweithio fel Intern Menter. Yn dilyn hynny, ymunodd ei gyd-fyfyrwyr Tom Pinfield ac Amy Stead â Ross i weithio ar y prosiect

Dyfarnwyd cyllid interniaeth i’r myfyrwyr gan PCYDDS ac maent yn gobeithio parhau i weithio ar y brand dros y misoedd nesaf. Yn ddiweddar roeddynt wedi teithio i Dŷ Soho yn Llundain i gynnig syniadau i Geraint Evans, un o bartneriaid busnes Urban Foundry.

Meddai Mr Evans: “Roeddem ni wedi briffio’r myfyrwyr i ail-frandio label dillad eco cyn ei ail-lansio. O’r cychwyn cyntaf roedd eu hagwedd broffesiynol, eu creadigrwydd a’u talent i’w canmol yn fawr. Roeddem ni wedi gosod her iddyn nhw gynnig eu syniadau i ni mewn sefyllfa gleient go iawn yn Llundain ac roeddem ni’n unfrydol eu bod wedi rhoi cyflwyniad ardderchog a bod y gwaith o safon uchel iawn. Heb amheuaeth roedden nhw cystal â sesiynau cynnig syniadau rwyf i wedi eistedd drwyddyn nhw gan dimau creadigol oedd yn cynrychioli asiantaethau sefydledig yn y DU ac yn rhyngwladol. Maen nhw’n gyflogadwy iawn ac wedi ymdopi â heriau sefyllfa gynnig syniadau go iawn yn rhwydd ac yn fedrus - yn fyr, maen nhw i’w canmol yn fawr.”

Last Clothing yw enw newydd ArcEnd sy’n cynhyrchu crysau T a ‘hwdis’ 100% organig sydd wedi’u gwneud â llaw yn y DU ac yn unol â safonau Masnach Deg. Mae’r dillad yn defnyddio gwaith dylunio gan artistiaid lleol addawol. Y bwriad yw ailgyflwyno'r label dillad i’r farchnad gan ddefnyddio cyfuniad o e-fasnach a siop/stondin ffisegol.

Meddai Lucy Beddall, Cydlynydd y Swigen Greadigol: “Mae PCYDDS yn ymgorffori menter a chyflogadwyedd ymhob un o’i chyrsiau. Mae’n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr weithio ar brosiectau go iawn gyda busnesau, sy’n cynyddu eu cyflogadwyedd. Hefyd, drwy Swigen Greadigol y Brifysgol, mae modd i entrepreneuriaid a busnesau gwrdd â myfyrwyr sy’n dangos diddordeb, eu hysbrydoli, eu hysgogi ac weithiau cynnig cyfleoedd iddyn nhw - fel yn achos Urban Foundry a Last Clothing.”

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788 
steven.stokes@uwtsd.ac.uk