Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr PCYDDS yn dychwelyd i Gymru ar ôl astudio yn yr UDA


15.01.2015

Mae grŵp o fyfyrwyr o gyrsiau BA Actio a chyrsiau BA Dylunio a Chynhyrchu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) newydd ddychwelyd i Gymru yn dilyn cyfnod yn astudio yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r myfyrwyr ffodus yma o Ysgol Gelfyddydau Perfformio PCYDDS newydd dreulio cyfnod yn mynychu Prifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro (UNCG) a Phrifysgol Talaith California yn Fullerton - Prifysgol ar gyrion Hollywood, lle mae llawer o aelodau o staff yr adrannau Astudiaethau Theatr a Dawns hefyd yn gweithio yn y diwydiant.

Fel rhan o'i hymrwymiad i greu dinasyddion byd-eang, mae gan PCYDDS draddodiad o gynnig cyfleoedd niferus i astudio tramor gyda nifer o raglenni cyfnewid yn cael eu darparu gan sefydliadau partner amrywiol.

Yn ogystal â chysylltiadau cryf yn yr Unol Daleithiau a Chanada, mae gan PCYDDS hefyd berthnasau gyda sefydliadau yn Ewrop drwy'r rhaglen Erasmus ac yn Tsieina drwy’r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd.

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio yn PCYDDS oherwydd y cyfle unigryw mae’r Brifysgol yn cynnig, gan weld y cyfle fel ffordd wych o wella ac ychwanegu gwerth at eu profiad.

Cafodd Tom Middler, cyn-fyfyriwr PCYDDS, ei enwi ar y "Rhestr Deon" nodedig tra'n astudio yn un o sefydliadau partner y Brifysgol yn yr Unol Daleithiau.

"Astudiais dramor yn UNCG yn 2010,” meddai Tom.  “Yn ogystal â chael amser gwych diolch i’r cyfleoedd chwaraeon a hamdden yno , fe ddysgais sgiliau newydd hanfodol ac fe wnes i fabwysiadu agwedd wahanol tuag at fy ngwaith, diolch i’r profiad o weithio ochr yn ochr â chymaint o bobl newydd mewn amgylchedd hollol newydd. Fe wnaeth hyn fy helpu i gyflawni fy nod yn ôl ar ôl dychwelyd i astudio yng Nghymru, a thu hwnt i hynny, mae wedi fy helpu i ddod o hyd i'r cymhelliant angenrheidiol i weithio'n rheolaidd yn fy maes dewisol ar ôl y Brifysgol.

"Rwy’ ar fin dechrau gweithio ar gynhyrchiad  o ddrama Tennessee Williams The Glass Menagerie yn Fienna, Awstria " atega Tom . "Dyma fy mhedwaredd flwyddyn yn gweithio ar brif gynhyrchiad theatr yn Fienna ers i mi symud yma yn 2014 , a thrwy gydol fy ngyrfa, rwyf hefyd wedi teithio gyda sioeau o amgylch y DU ac Ewrop.”

Meddai Kath Griffiths, sy'n arwain y rhaglenni astudio tramor ar ran PCYDDS: " Rydym wedi ymrwymo i greu graddedigion byd-eang ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant . Mae gennym bartneriaethau sefydledig rhagorol ledled y byd ac rwy’n annog ein holl fyfyrwyr i fanteisio ar y cyfle gwych hwn. Nid yn unig y bydd yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr o ran eu haddysg, ond mae’n gallu hefyd newid eu bywydau. Rydym hefyd yn cefnogi’n myfyrwyr drwy gydol y broses gyfan."

Mae llawer o'n cyrsiau Israddedig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfleoedd tramor, felly os ydych yn ymgeisydd i’r Brifysgol neu yn fyfyriwr cyfredol ac yn awyddus i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cyfleoedd mae PCYDDS yn cynnig i astudio tramor, cysylltwch â Kath Griffiths drwy e-bostio k.griffiths@uwtsd.ac.uk

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476