Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Ffilmio Rhaglen Ddogfen ym Mharis


21.08.2015

Teithiodd myfyrwyr a staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Baris yn ystod mis Mawrth eleni ar daith maes addysgiadol.

Ar y daith roedd staff a myfyrwyr BA Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol, Coleg Celf Abertawe. Teithiodd y grŵp i Baris yn ystod mis Mawrth eleni i ddechrau ffilmio rhaglen ddogfen sy’n archwilio ôl seicolegol ymosodiadau terfysgol Charlie Hebdo ym mis Ionawr.

Ffilmiodd y myfyrwyr mewn lleoliadau allweddol ar draws Paris a chyfweld hefyd lygad-dystion i’r ymosodiadau terfysgol.  Bydd y rhaglen ddogfen, o’r enw ‘Je ne sais pourquoi’ yn parhau i’r flwyddyn academaidd newydd yn 2015/16.

Meddai Timi O’Neill, trefnydd y daith sy’n dysgu ar y cwrs Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol: “bod yr ymweliadau addysgol hyn yn herio’r myfyriwr i fynd â’r wybodaeth a’r sgiliau technegol sy’n cael sylw mewn dosbarthiadau/gweithdai a’u rhoi nhw ar waith mewn sefyllfa yn y byd go iawn. Hon yw’r ffordd orau o gymryd y cam o fod yn fyfyriwr ffilm i fod yn ymarferwr ffilm.”

Meddai Nick Perry, myfyriwr blwyddyn 1af Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol:

"Roedd Paris yn gyfle gwych i weithredu sgiliau a ddysgwyd yn flaenorol a’u defnyddio nhw mewn sefyllfa amser go iawn.Roedd y daith i Baris yn her amlwg o’r cychwyn ond cofleidion ni’r her a’i goresgyn hi.Llwyddodd y tîm i gael nifer dda o gyfweliadau o ansawdd gan drawstoriad o boblogaeth Paris.”  

Meddai Kristiane Korneliussen, myfyriwr blwyddyn 1af Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol:

“Roedd y daith i Baris yn brofiad dysgu heb ei ail lle cawson ni lais ym mhob rhan o’r cynhyrchu.Wrth gymryd rhan yn y cynhyrchu o’r cychwyn cyntaf, roedd yn haws dadansoddi a gweld lle y gwnaethon ni wallau a sut y gallen ni wella’r tro nesaf.I mi, y daith i Baris oedd profiad gorau eleni.”

Mae’r rhaglen BA Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol yn cofleidio gofynion y diwydiannau ffilm a theledu cyfoes, gan edrych ymlaen at ddatblygiadau’r dyfodol, sydd eto wedi’i thrwytho mewn technegau traddodiadol gwneud ffilm. Gan adeiladu ar gysylltiadau agos â’r diwydiant, anela’r cwrs at ddatblygu’r sgiliau technegol, creadigol a phroffesiynol sydd eu hangen i greu gyrfaoedd ym myd ffilm a theledu.

Dyluniwyd y cwrs i roi i raddedigion y sgiliau technegol angenrheidiol, y galluoedd creadigol a’r agwedd broffesiynol sy’n berthnasol i’r rheini sydd am weithio yn y diwydiannau ffilm a theledu.

Mae’r cwrs yn un ymarferol dros ben, gyda 80% yn seiliedig ar ymarfer ac 20% yn ddamcaniaethol. Darpara’r cwrs hyfforddiant ac arweiniad ynghylch sgiliau technegol sylfaenol cynhyrchu ffilm a theledu digidol cyfredol o waith camera a recordio sain i olygu ac ôl-gynhyrchu. Mae’r cwrs hefyd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r rolau niferus yn y broses gynhyrchu trwy ddefnyddio dull aml-sgiliau sy’n rhoi ar yr un pryd gyfle i fyfyrwyr arbenigo maes o law.  Am ein bod yn un o bartneriaid academaidd sefydledig Avid gyda hyfforddwr mewnol wedi’i ardystio ar gyfer Avid, mae modd i ni gynnig i fyfyrwyr y cyfle i gael ardystiad mewn pecynnau golygu proffesiynol ar gyfer y rheini sy’n paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn golygu ffilmiau a theledu pen uchel.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.