Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr YDDS yn arddangos gwaith yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru


21.12.2015

Mae myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb o Goleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu gwaith yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Yn yr arddangosfa, o’r enw HELD, gwelir casgliad o waith Dylunio Patrymau Arwyneb. Freshwest sy’n ei churadu ac mae’n rhedeg rhwng1/12/15 a 27/1/16. 

Mae Freshwest yn ddeuawd dylunio, Marcus Beck a Simon Macro, sy’n enwog am eu darnau dylunio cysyniadol, heb gyfyngiad deunyddiau na disgyblaeth. Gofynasant i’r myfyrwyr Dylunio Patrwm i ddylunio a gwneud gwrthrych a allai ddal neu arddangos un blodyn. 

Ar ôl darlith i’r myfyrwyr lle cyflwynodd Freshwater eu hethos o ddylunio heb ddylunio, a darganfod trwy chwarae, rhoesant sbardun i gychwyn y prosiect trwy addo lleoliad haf i’r ymateb mwyaf creadigol, gwahanol i’r brîff.

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb YDDS, Georgia McKie: “Achosodd natur agored y dasg benbleth i’r myfyrwyr i ddechrau, ond maen nhw wedi  ymateb i’r her a chreu argraff ar Freshwest hanner ffordd trwy’r gystadleuaeth wrth iddyn nhw ddewis enillwyr. Mae’r arddangosfa’n dathlu casgliad amrywiol o ddyluniadau; y deunydd a’r patrwm sy’n nodweddu'r myfyrwyr Patrwm Arwyneb wedi’u paru’n gyffrous â’r swyddogaeth a’r cwestiynu ar ethos dylunio Freshwest.”

Dewisodd Freshwest bron deg ar hugain o wrthrychau i’w cynnwys yn HELD a bydd yn cynnig interniaeth yr haf nesaf i’r myfyriwr sy’n cynhyrchu’r gwrthrych a fydd, yn eu barn nhw, yn mynegi’r ymateb mwyaf creadigol i’r brîff.

Cynigia’r rhaglen BA Patrwm Arwyneb gyfle cyffrous i fyfyrwyr astudio mewn Cyfadran Celf a Dylunio ffyniannus. Fe’i dyluniwyd i fodloni gofynion myfyrwyr a chyflogwyr trwy ddarparu dull ymestynnol o astudio ac arfer Dylunio Patrymau Arwyneb.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-surface-pattern-design-textiles-for-interiors/;

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@pcydds.ac.uk.
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.