Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Noson ‘Cerddi a Chwrw’ i ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas


17.04.2014

Cynhelir noson ‘Cerddi a Chwrw’ gyda thema Dylan Thomas yn nhafarn y Queens, Caerfyrddin, nos Lun 28 Ebrill am 7.30pm.

Mae’r noson yn rhan o raglen digwyddiadau Dylan Thomas Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth y bardd.  Bydd y noson yn cynnwys cyfraniadau gan awduron enwog sy'n gysylltiedig â rhaglenni Ysgrifennu Creadigol y Brifysgol yn ogystal â sawl cyn-fyfyriwr.

Bydd yr holl berfformiadau yn ymateb i waith Dylan Thomas; i'r dyn ei hun; neu i ddathliadau’r canmlwyddiant.

Dylai’r perfformiadau gael eu cyfyngu i dri munud, ond gallant fod yn unrhyw genre o air llafar, barddoniaeth, ffuglen fflach, ymson, deialog, darn rhyddiaith ac ati.

Cafodd y digwyddiad misol, Cerddi a Chwrw, ei sefydlu pedair blynedd yn ôl gan grŵp o fyfyrwyr MA Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a aeth ati i ffurfio’r cwmni buddiannau cymunedol, write4word sydd wedi’i leoli yng Ngorllewin Cymru.

Yn ogystal â threfnu Cerddi a Chwrw a digwyddiadau llafar eraill, mae write4word hefyd yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol ac yn ddiweddar, buon nhw’n gweithio gyda'r elusen, Prism - Gwasanaeth Cyngor Alcohol a Chyffuriau Gorllewin a Chanolbarth Cymru - yn cynnig therapi ysgrifennu creadigol ar gyfer eu cleientiaid.

Mae write4word hefyd yn cyd-drefnu WISPA - Cynghrair Barddoniaeth Cymru ac Iwerddon - mudiad sy'n hwyluso cyfnewid awduron a'u syniadau rhwng Iwerddon a Chymru.

Dywed Dominic Williams, un o sylfaenwyr write4word, "Mae write4word yn falch iawn o gael cydweithio gyda PCYDDS ar ei rhaglen o ddigwyddiadau yn ystod dathliadau canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

"Mae'r dathliadau yn cysylltu grwpiau ysgrifennu lleol a grwpiau llenyddol â'r gymuned ysgrifennu ryngwladol mewn cyd-destun Ewropeaidd," atega.

"Mae'r partneriaethau a ffurfiwyd yn PCYDDS wedi bod yn hollbwysig o ran cynnal rhwydwaith gair llafar bywiog a deinamig ar draws Gorllewin Cymru a thu hwnt."

Os hoffech chi gymryd rhan yn y noson neu os oes gyda chi ddiddordeb dod i fwynhau gwrando ar y perfformiadau, dewch i'r Queens yng Nghaerfyrddin am 7.30pm, nos Lun, 28 Ebrill. Mae mynediad i'r digwyddiad yn costio £3 ac mae’r holl elw yn mynd tuag at fentrau write4word.

 

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908