Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Peiriannydd Arloesol yn Siarad â Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant


02.11.2015

Mae'r Cymro a ddyfeisiodd dechneg weldio arloesol wedi annerch myfyrwyr peirianneg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dr Wayne Thomas yn siarad â myfyrwyr peirianneg yn Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Mae Dr Wayne Thomas yn hanu o Gasllwchwr ac mae’n un o gyn-fyfyrwyr Coleg Technegol Abertawe, sefydliad a fu’n rhagflaenydd i’r Drindod Dewi Sant Abertawe. Mae wedi gweithio ym maes ymchwil a datblygu er 1983 a gynt roedd yn Brif Beiriannydd Ymchwil ac Ymgynghorydd yn yr Uned Arloesi yn TWI Ltd. Mae ganddo radd a gradd MPhil Technoleg Deunyddiau ynghyd â PhD mewn ymchwil ac arloesi ym maes deunyddiau yn ymwneud â weldio drwy symud â ffrithiant.

Mae Dr Thomas hefyd yn gymwysedig yn Beiriannydd Ewropeaidd (Eur Ing), yn Beiriannydd Siartredig (CEng) ac yn Gymrawd y Sefydliad Weldio (FWeldI). Ef yw awdur mwy na 100 o bapurau technegol ac mae wedi bod yn gyfrifol am ddyfeisio/cysyniadoli a/neu ddatblygu nifer o dechnolegau esblygol yn cynnwys Weldio drwy Symud â Ffrithiant (FSW), Prosesu Piler Hydro â Ffrithiant (FHPP) ac Arc-weldio drwy Gyswllt Symudol (MCAW).

Yn 1991, ac yntau’n gweithio i TWI Ltd, dyfeisiodd Weldio drwy Symud â Ffrithiant (FSW), proses gyflwr solet sy’n creu weldiadau o safon uchel mewn deunyddiau sy’n anodd eu weldio megis alwminiwm. Mae hon wedi datblygu i fod y broses o ddewis wrth gynhyrchu cerbydau pwysau ysgafn megis cychod, trenau ac awyrennau.

Mae FSW wedi goresgyn llawer o’r problemau oedd yn gysylltiedig â thechnegau uno traddodiadol ac fe’i defnyddiwyd gan Apple hyd yn oed ar eu iMac 2012 i uno gwaelod a chefn y ddyfais.

Yn ystod ei ymweliad â’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe, siaradodd Dr Thomas â’r myfyrwyr am ei ddarganfyddiad a sut y mae’r broses wedi’i defnyddio i ddatrys problemau weldio ers iddi gael ei chyflwyno.

Meddai Graham Howe, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Logisteg yn Y Drindod Dewi Sant: “Mae rôl Wayne yn y gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer y dechnoleg gyffrous hon yn unigryw, felly roedd yn gyfle ffantastig i’n myfyrwyr a’n partneriaid diwydiannol gael budd o’i ddarlith.

“Ac yntau’n un o gyn-fyfyrwyr y sefydliad, mae Wayne yn deall y pwysigrwydd rydym ni’n ei osod ar y ffocws ar ddiwydiant yn ein rhaglenni. Mae’n hanfodol i’n myfyrwyr ddod i gysylltiad â’r diwydiant, boed hynny drwy brosiectau byw â chwmnïau allanol neu drwy gael arweinwyr diwydiant yn ddarlithwyr gwadd.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at: steven.stokes@uwtsd.ac.uk.