Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Pêl-droediwr o fri yn cael ei anrhydeddu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


17.07.2014

Mewn seremoni raddio yn Abertawe ddoe, cafodd y pêl-droediwr, Cliff Jones ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ganed Clifford William Jones yn Abertawe ym 1935. Cynhyrchodd ei deulu nifer o bêl-droedwyr proffesiynol, felly nid oedd rhyfedd bod Cliff wedi rhagori mewn pêl-droed  yn fachgen ifanc. Yn bedair ar ddeg oed, bu’n gapten ar dîm buddugol Bechgyn Ysgol Abertawe yn Nharian Cymru a Thlws Lloegr. Ym 1952, arwyddodd Cliff gytundeb gyda thîm Tref Abertawe, ac roedd yn ymddangos y byddai dyfodol sicr iddo ym myd pêl-droed, ond rhag ofn, penderfynodd gymryd prentisiaeth yn Noc Sych Tywysog Cymru fel gweithiwr llenfetel. Byddai’n elwa o’r profiad hwn dros y blynyddoedd i ddod gan y byddai’n gwerthfawrogi ystyr ‘gwaith go iawn’.

Ar ôl chwarae pediar gêm ar hugain i Abertawe, dewiswyd Cliff i chwarae yn nhîm rhyngwladol Cymru ac aeth ymlaen i ennill pum deg naw o gapiau, gan sgorio un ar bymtheg gôl. Hefyd, cynrychiolodd Gymru yng Nghwpan y Byd 1958, ond cawsant eu curo yn y rownd gogynderfynol gan Brasil, a aeth ymlaen i ennill y Bencampwriaeth.

Arhosodd Cliff yn Abertawe am chwe blynedd, gan chwarae 160 o gemau. Ym 1958, arwyddodd Cliff gontract gyda Tottenham Hotspur am y ffi uchaf a fu erioed hyd yna ym Mhrydain, sef £35,000. Bu ei amser yn Tottenham yn llwyddiant mawr. Ym 1961, roedd yn aelod o’r tîm cyntaf i ennill ‘y dwbl’ yn yr un tymor, sef Pencampwriaeth yr Adran Gyntaf a’r Cwpan FA. Hefyd, enillodd y Cwpan FA ym 1962 a 1967. Ym 1963, Tottenham oedd y tîm cyntaf o Loegr i ennill Tlws Ewropeaidd, sef Cwpan Enillwyr Cwpan Ewrop. Yn ystod cyfnod o ddeng mlynedd, chwaraeon Cliff 379 gêm i Spurs, gan sgorio 159 gôl. Cliff yw pedwerydd sgoriwr goliau uchaf y tîm erioed.

Ar ôl ymddeol o fyd pêl-droed, aeth Cliff yn hyfforddwr chwaraeon mewn ysgol i fechgyn yng nghanol Llundain, swydd a fu ganddo am naw mlynedd ar hugain. Ar hyn o bryd, mae Cliff yn llysgennad yn Tottenham Hotspur. I gydnabod ei wasanaethau i bêl-droed mae Cliff wedi’i gynnwys yn Neuadd Enwogion Pêl-droed Cymru, Neuadd Enwogion Dinas Abertawe a Neuadd Enwogion Tottenham Hotspur. Yn 2013 cafodd ei gynnwys yn Neuadd Enwogion yr Amgueddfa Hanes Pêl-droed Cenedlaethol a chafodd Wobr Cyfraniad Oes gan Sport Wales a BBC Cymru.

Yn 2015, bydd Cliff a’i wraig Joan, sydd hefyd yn dod o Abertawe, yn dathlu eu Pen-blwydd Priodas Diemwnt. Mae ganddynt bedwar o blant, naw o wyrion ac wyresau a saith o hen wyrion ac wyresau. Mae Cliff yn noddwr ar Ysbyty Sant Francis, a’r flwyddyn nesaf, ac yntau’n wyth deg oed, mae ganddo uchelgais, sef rhedeg Marathon Llundain er mwyn codi arian i’r ysbyty.

Dywed Cliff Jones: “Fel bachgen dosbarth gweithiol o Abertawe, mae’r anrhydedd yma tu hwnt i’m breuddwydion.  Tra yn yr ysgol, fe wnes i fethu fy arholiad 11+ ac rwy’n cofio fy athro yn dweud wrtha’i, ‘Jones, mae mwy i fywyd nag arholiadau, a chofia, mae dy allu di yn dy draed.’  Wrth sefyll yma heddiw, rwy’n sylweddoli’i fod e’n iawn.

Diolch i’r Brifysgol am fy nghyflwyno â’r anrhydedd yma ac am fy wneud yn Jac balch tu hwnt.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk