Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Pleidlais Gyhoeddus ar gyfer Dyfarniad Celf a Dylunio Myfyrwyr Dylan Thomas


25.06.2014

Y cyhoedd a gaiff benderfynu ar ôl iddynt gael gwahoddiad i bleidleisio ar gyfer dyfarniad agoriadol Gwobr Celf a Dylunio Myfyrwyr Dylan Thomas Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Rhan ganolog o ymdrechion PCYDDS i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, fu creu Gwobrau Rhyngwladol agoriadol Dylan Thomas. Mae Gwobr Celf a Dylunio Myfyrwyr Dylunio yn rhan o hyn ac yn ogystal â dathlu genedigaeth y bardd mae hefyd yn nodi uno dwy ysgol gelf hynaf Cymru, yn Abertawe a Chaerfyrddin, yn sgil uniad diweddar PCYDDS.

Ychydig cyn ei farwolaeth yn 1953, gwnaeth Dylan Thomas ddarllediad olaf yn Efrog Newydd, gan ddarllen ei waith rhyddiaith ‘Laugharne’. Cynhwysai ddisgrifiad hir o’r dref gysglyd glan môr sy’n gorffen gyda’r sylw “…here we just are, and there is nowhere like it anywhere at all.” Y geiriau hyn oedd yr ysbrydoliaeth i annog myfyrwyr greu darn newydd o waith celf.

Aeth panel o feirniaid yn PCYDDS trwy’r ceisiadau i lunio rhestr fer o un ar bymtheg sydd bellach yn arddangosfa rith-wir ar gyfer pleidlais gyhoeddus ar-lein ar dudalen Facebook y Brifysgol. Gwahoddir y cyhoedd i wylio pob cyflwyniad a phob datganiad ategol cyn dewis y dyluniad/au a hoffant. Pleidleisir trwy glicio ar y botwm ‘hoffi’ ar y ddelwedd/delweddau priodol.

I weld y gwaith celf ewch i https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860637207285567.1073741828.122859947729967&type=3

Daw’r pleidleisio i ben ganol dydd Gwener 27 Mehefin 2014. Yn dilyn y dyddiad cau, bydd y pum darn o waith â'r nifer uchaf o bleidleisiau yn mynd gerbron panel o feirniaid lle dewisir enillydd cyffredinol.

Cyhoeddir yr enillydd ddydd Sadwrn 12 Gorffennaf 2014 yn seremoni Gwobrau Rhyngwladol Dylan Thomas PCYDDS yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe. Bydd y myfyriwr o artist buddugol yn ennill gwobr o £200 ac arddangosir y gwaith celf yng Nghanolfan Dylan Thomas am y flwyddyn ganlynol.

Hefyd yn ystod y Seremoni Wobrwyo cyhoeddir enwau enillwyr ‘Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas’ a 'Gwobr Wydr Ryngwladol Dylan Thomas’ o blith rhestr fer o ymgeiswyr rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o ddigwyddiadau canmlwyddiant Dylan Thomas PCYDDS, ewch i www.pcydds.ac.uk/dylanthomas

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk