Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Première Iasol i Ffilm Fampirod gan Bobl Ifanc


01.05.2014

Mae grŵp o bobl ifanc o bob rhan o Abertawe wedi arddangos première ffilm ddwyieithog am fampirod a ysgrifennwyd a’i chreu ganddyn nhw gyda chymorth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Abertawe.

Crëwyd y ffilm ‘Arswyd yn Abertawe’ gan un ar ddeg o bobl ifanc rhwng un ar ddeg a dwy ar bymtheg oed. Maen nhw wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd er mis Hydref diwethaf yn rhan o fenter gan PCYDDS o'r enw 'Creative Bubble', sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ysgrifennu creadigol drwy sgriptio, ysgrifennu caneuon a'u geiriau, a straeon byrion.

Cychwynnwyd y clwb ysgrifennu ‘Bubble Slam’ yn dilyn adroddiadau diweddar a ddangosodd fod plant yng Nghymru ar ei hôl hi o ran llythrennedd o’u cymharu â’u cyfoedion yn Lloegr.

Mae’r ffilm wedi'i gosod mewn nifer o leoliadau ar draws Abertawe ond ffilmiwyd rhan helaeth ohoni ym Marchnad Abertawe, gan fod y bobl ifanc yn awyddus i gefnogi masnachwyr lleol. Cynhaliwyd y ‘Bubble Slam’ gan Zoe Jarvis, ymarferydd profiadol a raddiodd yn y celfyddydau perfformio o PCYDDS Abertawe. Fe'i cefnogwyd hithau gan fyfyrwyr y Brifysgol oedd yn astudio'r celfyddydau perfformio, addysg, fideo a ffotograffiaeth. Roedd y sesiynau hefyd yn cynnwys gweithdai mewn colur i’r llwyfan ac actio.

Dangoswyd première y ffilm yn y Brifysgol y penwythnos diwethaf mewn digwyddiad a oedd yn cynnwys barddoniaeth drefol gan Frank Thomas ynghyd â pherfformiad gan y grŵp dawns Troy Boyz.

Meddai Lucy Beddall, Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned PCYDDS Abertawe: “Mae’r bobl ifanc yn wir wedi ymddiddori yn y prosiect hwn. Nhw a ddyfeisiodd y plot ac ysgrifennu’r sgript gyda’i gilydd. Ein nod yw meithrin ynddyn nhw hoffter at ddarllen ac ysgrifennu a dangos iddyn nhw beth mae’n bosibl ei gyflawni drwy ddychymyg a chreadigrwydd.”

Meddai Zoe Jarvis, Cydlynydd Prosiectau Cymunedol PCYDDS: “Yn ogystal â'r bobl ifanc, mae hi wedi bod yn brofiad gwych i fyfyrwyr PCYDDS, gan fod llawer ohonyn nhw'n gobeithio mynd ymlaen i fod yn athrawon neu'n ymarferwyr yn y dyfodol. Cafodd pob un ohonon ni fudd o frwdfrydedd a chreadigrwydd y bobl ifanc. Mae cynifer o fuddion i brosiectau o'r math ac roedden ni wrth ein boddau ein bod yn defnyddio ein dinas wych yn gefndir i’r ffilm."

Mae’r ‘Creative Bubble' yn brosiect arloesol gan PCYDDS Abertawe a BID (Rhanbarth Gwella Busnes) Abertawe. Mae’r Brifysgol, sy’n canolbwyntio ar gysylltiadau cadarn â’r gymuned, yn defnyddio uned fasnachol ynghanol y ddinas i greu effeithiau economaidd a chymdeithasol i’r ddinas yn seiliedig ar y celfyddydau.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk