Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prif Ddigwyddiad Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


16.03.2015

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Abertawe, Caerfyrddin a Llambed yn cloi cyrn yr wythnos hon mewn cyfres o ddigwyddiadau chwaraeon fel rhan o Varsity, digwyddiad chwaraeon blynyddol y Brifysgol.

Bydd Varsity 2015 yn cael eu cynnal ar Ddydd Mercher Mawrth 18 lle fydd nifer o gemau yn dathlu talent a'r ymdeimlad o gymuned a pherthyn ymhlith y myfyrwyr. Bydd gemau yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd yn Safle Chwaraeon Elba, Canolfan Hamdden Llanelli a Pharc y Scarlets.

Bydd myfyrwyr yn treulio diwrnod llawn gweithgareddau nid yn unig yn cefnogi eu timau chwaraeon campws priodol, ond hefyd chwaraeon y Brifysgol yn unedig. I ddathlu'r twrnamaint, bydd y Brifysgol yn aildrefnu darlithoedd er mwyn galluogi myfyrwyr i ymuno yn y gweithgareddau ac i chwarae rhan lawn yn gymuned myfyrwyr y Brifysgol.

Mae'r gystadleuaeth ddwys, ond cyfeillgar rhwng y campysau yn sicrhau bod pob gêm llawn angerdd gyda llawer o gefnogaeth o’r llinell ochr. Bydd gemau rhwng Caerfyrddin ac Abertawe yn cynnwys Hoci, Pêl-droed, Pêl-rwyd, Rygbi a Phêl-fasged, a bydd hefyd gêm arddangosfa Pêl-fasged rhwng Caerfyrddin a Llambed.

Dywedodd Luke Jones, Llywydd Grŵp yr Undeb: “Varsity yw'r digwyddiad chwaraeon mwyaf yng nghalendr y Brifysgol, ac rydym ni yn yr Undeb Myfyrwyr yn falch iawn o gynnal diwrnod o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar naw gêm chwaraeon cyffrous ."

Amseroedd a lleoliadau’r gemau:

Hoci Merched- Safle Chwaraeon ELBA 9.30yb
Hoci Bechgyn- Safle Chwaraeon ELBA 11yb

Pêl-rwyd- Canolfan Hamdden Llanelli 9.30yb
Pêl-fasged Canolfan Hamdden Llanelli 10.45yb

Pêl-droed Bechgyn 2il- Parc Y Scarlets - 12.30yp
Pêl-droed Merched- Parc Y Scarlets - 3.00yp
Pêl-droed Bechgyn 1af- Parc Y Scarlets – 5:30yp

Rygbi Merched- Parc Y Scarlets (stadiwm) – 5.00yp
Rygbi Bechgyn- Parc Y Scarlets (stadiwm) – 8.00yh

Am fwy o wybodaeth am Varsity ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/mystory/varsity/

 

Gwybodaeth Bellach

Sara Jones
Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07449 998478
sara.f.jones@pcydds.ac.uk