Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwisgo Max Boyce yn Gymrawd Anrhydeddus yn Abertawe


16.07.2014

Cafodd y diddanwr amryddawn, Max Boyce MBE ei arwisgo’n Gymrawd Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ddoe.

Ganed a magwyd y comedïwr, y canwr, a’r diddanwr yng Nglyn-nedd, De Cymru, lle y mae’n byw o hyd gyda’i wraig, Jean. Mae ganddo ddwy o ferched, Cathy a Rhiannon ac un wyres, Rhosyn Alaw.

Lladdwyd ei dad mewn ffrwydrad mwyngloddio yn Onllwyn 3, pwll glo yng Nghwm Dulais, namyn fis cyn genedigaeth Max. Yma, yng nghymoedd mwyngloddio De Cymru gyda’u gwresogrwydd a’u hiwmor cynhenid, eu tristwch a’u hangerdd, y daeth o hyd i’w ysbrydoliaeth i ysgrifennu ‘caneuon ei bobl’ - hanfod caneuon gwerin cyfoes.

Mae caneuon a straeon Max wedi dod yn anthemau cenedlaethol ac mae ei faledi diwydiannol yn cyfleu perthynas chwerwfelys, cas a chariad gwerin bobl a dreuliodd eu hoes yn ‘gwagio’r bryniau i gynhesu’r byd’.

Nid llawer o bobl sydd wedi llenwi’r Royal Albert Hall, y London Palladium a Sydney Opera House, Awstralia, i’w hentrychion. Mae ei albymau a’i lyfrau wedi gwerthu yn eu miliynau ac fe roddwyd nifer o ddisgiau Aur ac Arian iddo, gan gynnwys un ar gyfer ei albwm eiconig ‘Live at Treorchy’ ac un arall ar gyfer ei albwm ‘We All Had Doctors Papers’ a gyrhaeddodd brig y siart albymau ac a enillodd iddo le yn y ‘Guiness Book of Records’.

Mae Max wedi bod yn Lywydd ar Glybiau Rygbi a Golff Glyn-nedd ers ugain mlynedd a bu’n gweithio’n ddygn dros nifer o elusennau ac achosion da, yn arbennig yr NSPCC, Apêl Arch Noa, y mae’n Is-Lywydd arni, Kidney Wales a McMillan Nurses. Am ei waith gyda phlant dan anfantais, dyfarnwyd iddo’r wobr ‘Silver Heart’ gan Variety Club Prydain Fawr.

Ym 1971, cafodd ei dderbyn ar Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw ac ym 1978, bu’n destun rhaglen ‘This is Your Life’ Eamon Andrews.

Yn y 1980au cymerodd ran mewn cyfres arbennig o raglenni teledu antur lle gafodd chwarae gyda Thîm Pêl-droed Americanaidd The Dallas Cowboys, marchogaeth ar deirw gwyllt mewn rodeos yn y Cheynne Frontier Days a chwarae Polo Eliffantod yn y jyngl uwchben Kathmandu yn Nepal.

Ym 1999, gwnaed Max yn aelod o Urdd Ragorol Ymerodraeth Prydain.

Nawr, mae seren Max yn codi unwaith eto, ac mae cenhedlaeth newydd yn darganfod ei dalent unigryw. Ei raglen ddiweddar i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed oedd rhaglen fwyaf poblogaidd a wylwyd amlaf y BBC yn 2013. Mae hyn yn cadarnhau ei boblogrwydd parhaus a’r anwyldeb unigryw y mae pobl, boed hen neu ifanc, yn teimlo tuag ato. Hefyd, ym mis Chwefror 2014, gwnaed Max yn Rhyddfreiniwr Anrhydeddus Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot.

Yn syml, mae Max Boyce yn ddiddanwr ysbrydoledig sy’n ysbrydoli eraill. Eicon ac arwr gwerin modern Cymreig.

Dywed Max: “Does neb yma heddi yn fwy balch na fi. Dim ond pedair wythnos ‘nol, cefais lawdriniaeth ar fy nghalon. Dyw e ddim yn beth drwg gan ni fyddwn wedi gallu ffitio mewn i’r gwisg yma ychydig wythnosau ‘nol!. Dwi ddim yn siwr sut dwi’n edrych ond rwy’n teimlo fel y ‘Sherriff of Nottingham’ yn y wisg ‘ma.

“Rwy’n falch tu hwnt o dderbyn yr anrhydedd yma. Mae nhw’n dweud bod modd mesur gwerth person yn y ffordd y mae’n cael ei weld gan y bobl hynny sy’n rhannu’i filltir sgwâr. Mae’n wir anrhydedd i mi– yn fwy na allwch chi ddychmygu – i gael fy nerbyn fel Cymrawd Anrhydeddus gan Brifysgol o fewn fy milltir sgwâr.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk