Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwisgo’r gwr busnes, Martin Morgan, yn gymrawd anrhydeddus


07.07.2014

Martin MorganMewn seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin heddiw, cafodd y gwr busnes o Abertawe, Martin Morgan ei wneud yn gymrawd anrhydeddus.

Ac yntau’n entrepreneur o oedran ifanc, bu’n trefnu teithiau bysys ar gyfer gemau oddi cartref Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac yn gweithio ar stondin marchnad bob penwythnos. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed heb unrhyw gymwysterau i fod yn brentis o weldiwr. Fodd bynnag, gwnaeth ei uchelgais a’i frwdfrydedd ei arwain i'r diwydiant twristiaeth ac yn ystod y cyfnod hwn treuliodd sawl blwyddyn yn gweithio ar draws Ewrop fel Cynrychiolydd Gwyliau.

Tra roedd yn Andorra yn 1987, cyfarfu Mr Morgan â’i wraig Louisa a gyda'i gilydd aethant ati i lansio menter datblygu eiddo. Wedi iddynt briodi, aethant yn eu blaenau i agor eu cangen gyntaf o The Travel House ac erbyn Ebrill 1999, roedd gan y Travel House dair siop ar hugain ynghyd â Chanolfan Alwadau Teletext. Prynwyd y busnes gan gwmni gwyliau Thomson gyda Martin yn aros yn Rheolwr Gyfarwyddwr ac yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Thomson nes i brosiectau eraill ddod i’r fei.

Prynodd Mr Morgan faes awyr Abertawe a chyflwynodd y teithiau hedfan masnachol cyntaf i Lundain, Dulyn ac Amsterdam. Yn ddiweddarach gwerthodd y busnes i Air Wales, ond mae ganddo ddiddordeb o hyd yn y fenter. Yna aeth ati i brynu adeilad eiconig rhestredig Gradd II yn Abertawe i ddatblygu gwesty moethus a agorwyd ym mis Medi 2002. Arweiniodd llwyddiant Morgans at ddatblygu gwesty’r Cawdor yn Llandeilo yn 2003.

Bellach, mae Mr Morgan yn gyfarwyddwr ac yn brif gyfranddaliwr gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac yn mwynhau’r her ​​o redeg y clwb a bod yn gefnogwr ffyddlon. Heddiw, mae Grŵp Morgans yn cynnwys prif swyddfa ugain o siopau Travel House; portffolio eiddo helaeth; gwestai; Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a chwmni gweithgynhyrchu, i enwi dim ond rhai.

Dywed Mr Morgan yn ystod y seremoni, “Pan oeddwn i’n ddwy ar hugain oed, roeddwn yn weldiwr oedd allan o waith ond roedd gen i freuddwyd ‘mod i’n gallu gwneud arian a theithio’r byd. Dywedodd llawer o bobl na fyddwn yn gallu gwneud hynny. Os ydych chi wir eisiau gwneud rhywbeth, chi’n gallu. Yr unig rinweddau sydd angen arnoch chi yw awydd ac uchelgais.

“Petawn i’n un o’r rhieni yn yr ystafell hon, byddem yn falch dros ben o’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni, ond yr hyn sy’n bwysig yw’r hyn byddwch yn ei wneud o nawr ymlaen. Credwch chi fi, gallwch chi wneud unrhywbeth chi eisiau.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk