Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows


18.06.2015

Cynhelir noson Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yng Nghapel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin, nos Sadwrn, Gorffennaf 4ydd.

Stuart Burrows Logo

Cafodd y wobr ryngwladol hon ei sefydlu i anrhydeddu'r tenor byd-enwog o Gymru, Stuart Burrows gyda'r nod o helpu unawdwyr ifanc yn eu gyrfaoedd cerddorol. Gyda rhai o'n cantorion ifanc mwyaf addawol yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd y noson yn gyfle gwych i glywed rhai o ddoniau mwyaf disglair y byd operatig .

Mae Stuart Burrows, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod, yn cael ei ystyried yn un o'r tenoriaid mwyaf dawnus yn y byd.

Wedi’i eni yng Nghymru , mae ei yrfa wedi mynd ag ef i holl brif Dai Opera'r byd i ganu rolau tenor blaenllaw. Mae wedi ymddangos yn y Metropolitan Opera , Efrog Newydd ddeuddeg tymor yn olynol - record ar gyfer unrhyw ganwr Prydeinig - ac mae wedi derbyn y fraint o gael ei wahodd gan y Met ar sawl achlysur i ymuno â nhw ar daith o amgylch yr Unol Daleithiau.

"Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn mynd o nerth i nerth ac mae'n fraint bod y tenor byd-enwog hwn yn rhoi ei enw i'r gystadleuaeth," meddai’r yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ganolog i ddatblygiad cyfleoedd o fewn y celfyddydau yng Nghymru ac ry’n ni’n hynod falch o’n henw da fel sefydliad sy'n meithrin ac yn datblygu talent ifanc," atega.

Bydd Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn cael ei gynnal yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nos Sadwrn, Gorffennaf 4ydd. Mae'r digwyddiad yn dechrau am 7.30pm ac mae'r tocynnau yn costio £10 neu £8 (consesiwn).

Mae tocynnau ar gael drwy ffonio 0300 323 0015 (9:00-5.00pm Llun -Gwener) neu cliciwch yma i brynu tocynnau ar-lein.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476