Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows


02.07.2015

Cynhelir Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn y Capel ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 4ydd.

Cafodd y wobr ryngwladol hon ei sefydlu i anrhydeddu'r tenor byd-enwog o Gymru, Stuart Burrows gyda'r nod o helpu unawdwyr ifanc yn eu gyrfaoedd cerddorol . Gyda rhai o'n cantorion ifanc mwyaf addawol yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd y noson yn gyfle gwych i glywed rhai o ddoniau mwyaf disglair y byd operatig.

Mae Stuart Burrows, cyn-fyfyriwr Coleg y Drindod, yn cael ei ystyried yn un o'r tenoriaid mwyaf dawnus yn y byd.

Wedi’i eni yng Nghymru , mae ei yrfa wedi mynd ag ef i holl brif Dai Opera'r byd i ganu rolau tenor blaenllaw. Mae wedi ymddangos yn y Metropolitan Opera, Efrog Newydd ddeuddeg tymor yn olynol - record ar gyfer unrhyw ganwr Prydeinig - ac mae wedi derbyn y fraint o gael ei gwahodd gan y Met ar sawl achlysur i ymuno â nhw ar daith o amgylch yr Unol Daleithiau.

"Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn mynd o nerth i nerth ac mae'n fraint bod y tenor byd-enwog yn rhoi benthyg ei enw i'r gystadleuaeth," medd yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ganolog i ddatblygiad cyfleoedd o fewn y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru ac ry’n ni’n hynod falch o’n henw da fel sefydliad sy'n meithrin ac yn datblygu talent ifanc," atega.

Beirniaid eleni yw’r Sporano, Sian Meinir a’r Bariton, Eric Roberts.

Bydd Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn cael ei gynnal yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin . Mae'r digwyddiad yn dechrau am 7.30pm ac mae'r tocynnau yn costio £10, £8 (consesiwn).

Mae tocynnau ar gael drwy ffonio 0300 3230015 (9am – 5pm, Llun -Gwener ) neu gellir eu prynu ar-lein trwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908