Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o noddi perfformiad Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd o Les Miserables


29.10.2015

Y penwythnos hwn bydd 130 o berfformwyr ifainc yn camu ar lwyfan mawreddog Canolfan y Mileniwm i gymryd rhan yn fersiwn ysgolion cyfrwng Cymraeg o’r sioe gerdd anfarwol, Les Miserables.

Mae’r cynhyrchiad yn fenter ar y cyd rhwng Canolfan y Mileniwm ac Urdd Gobaith Cymru - i ddathlu deng mlynedd ers agor drysau’r Ganolfan a Gwersyll yr Urdd Caerdydd – ac mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hynod falch o fedru cefnogi’r sioe.

Bydd y cynhyrchiad - a dderbyniodd gefnogaeth lwyraf Syr Cameron Mackintoch - yn cynnwys cast o bob cwr o Gymru rhwng 13 a 19 oed – gan gynnwys pump o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Mae  Euros Llyr Morgan, Heledd Roberts, Gwen Edwards, Sion Emlyn Parry a Ffion Jones I gyd yn rhan o’r cast ac yn edrych ymlaen yn arw at y perfformiad.

Mae Euros, Heledd, Gwen a Sion yn fyfyrwyr blwyddyn cyntaf ar gwrs arloesol y Brifysgol – BA Perfformio – sy’n cael ei gynnig yng Nghanolfan Berfformio Cymru sydd wedi’i leoli yn The Gate yng Nghaerdydd. Mae Ffion yn astudio Perfformio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Meddai Eilir Owen Griffiths, darlithydd perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

"Mae Canolfan Berfformio Cymru yn hynod falch fod ein myfyrwyr yn rhan o gynhyrchiad yr Urdd o Les Mis. Rydym yn falch iawn hefyd fod Gwen Edwards yn chwarae un o'r prif rannau. Mae Canolfan y Mileniwm yn blatfform arbennig i'r talentau ifanc yma ac rydym yn lwcus iawn yng Nghymru o gael cefnogaeth sefydliad mor arbennig a'r Urdd sy'n rhoi cyfleoedd arbennig i sêr y dyfodol."

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Is Ganghellor Cysylltiol  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Fel sefydliad sy’n darparu graddedigion o ansawdd ym maes y celfyddydau perfformio, mae’r Brifysgol yn hynod o falch o’i hymrwymiad â’r prosiect yma. Bydd y bobl ifanc hyn – gan gynnwys rhai o’n myfyrwyr BA Perfformio – yn elwa’n sylweddol o’r profiad theatraidd cwbl unigryw hwn.”

Mae prosiect Les Miserables yn cael ei arwain gan Cefin Roberts, Cyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy a'i dîm o hyfforddwyr profiadol sy'n cynnwys Carys Edwards, Rhian Roberts a'r Cyfarwyddwr Cerdd, John Quirk. Llwyfannwyd y perfformiad cyntaf o Les Misérables yn y Gymraeg gan Gwmni Theatr yr Urdd yn ystod Eisteddfod yr Urdd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2005 ac eleni bydd cyfle i genhedlaeth newydd o berfformwyr ifanc brofi'r un wefr.

Bydd y cynhyrchiad i’w weld ar lwyfan Theatr y Donald Gordon nos Iau, nos Wener a nos Sadwrn yma.

Am fwy o fanylion ewch i www.wmc.org.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Fis Hydref 2014, arwyddodd y Brifysgol ac Awdurdod S4C Fframwaith Cytundeb a fyddai’n caniatáu i’r datblygiad fynd rhagddo.
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.