Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol i Gynnal ‘Cynhadledd Plant sy’n Derbyn Gofal’


17.03.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio gyda Phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru i gydlynu diwrnod Gwybodaeth ac Arweiniad i Blant sy'n Derbyn Gofal a chefnogaeth i Bobl sydd wedi Gadael Gofal ar Gampws Caerfyrddin o 10am-2pm, Iau 20 Chwefror.

Mae'r diwrnod wedi ei gynllunio i fod yn anffurfiol ond yn gynhwysfawr, gan ddarparu'r cyfranogwyr a gweithwyr allweddol gyda'r wybodaeth berthnasol wrth ystyried y camau o addysg bellach i addysg uwch.

O 10y.b. ymlaen yn Adeilad Dewi ar y campws, bydd staff Llysgenhadon Myfyrwyr a ddewiswyd yn ofalus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth law i ddarparu gwybodaeth sydd wedi ei gynllunio i gwmpasu pob agwedd ar gymorth sydd ar gael iddynt yn y Brifysgol.

Bydd areithiau gan Jane Johns o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a'r Athro Ian Wells, Dirprwy Is-Ganghellor (Profiad Myfyrwyr), ymhlith eraill, yn cynnig cyfle gwych i’r gwesteion i gael gwybod mwy am y strwythurau cymorth ar waith yn y Brifysgol.

Bydd trafodaethau pellach gan gynrychiolwyr yn sicrhau ei fod yn glir i bawb sut i gael mynediad i'r cymorth bydd ar gael i Bobl sy'n Gadael Gofal ym mhob cyfnod o'u profiad mewn addysg uwch.

Gall trafnidiaeth i'r digwyddiad ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin gael ei drefnu ar eich cyfer; fel arall, gall eich costau cludiant cael eu ad-dalu fesul cais. Bydd cinio yn cael ei ddarparu yn y digwyddiad.

Am fwy o wybodaeth, neu i archebu eich lle yn y gynhadledd, cysylltwch â:

Trystan Rees,

Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach/Reaching Wider Officer

01267 676792 t.rees@tsd.ac.uk