Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Staff a Myfyrwyr PCYDDS yn Ymweld â’r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yn Inverness


08.05.2015

 Roedd staff a myfyrwyr o’r Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Caerfyrddin yn bresennol yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd eleni yn Inverness.

Celtic Media Group

Prif nod yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yw hyrwyddo ieithoedd a diwylliannau’r gwledydd Celtaidd ar sgrîn ac yn y byd darlledu, a chynnig cyfle i fyfyrwyr rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ffilm a’r cyfryngau.

Mae’r Ŵyl flynyddol dri diwrnod yn ddathliad o ddarlledu, talent ffilm a rhagoriaeth yn y cyfryngau newydd yn yr Alban, Ynys Manaw, Iwerddon, Cernyw, Cymru, Galisia a Llydaw. Mae holl brif gwmnïau’r gwledydd Celtaidd yn y yd darlledu, ffilm a’r cyfryngau yn mynychu’r Ŵyl, ac fe’i noddir gan gwmnïau megis S4C, BBC Wales, BBC Scotland, BBC Northern Ireland, RTE, TG4, Channel 4, UTV Ireland, BAFTA Scotland, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn sgil y ffaith i PCYDDS noddi’r Ŵyl dros y tair blynedd diwethaf bu’n bosibl i fyfyrwyr o’r Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol yng Nghaerfyrddin deithio i’r Ŵyl a chymryd rhan yn y cyfleoedd niferus a gynigiwyd iddynt. Mae’r Ŵyl yn rhedeg cyfres o weithdai yn dwyn y teitl Green Light, lle gall myfyrwyr fanteisio ar brofiad ac arbenigedd ymarferwyr a gwneuthurwyr ffilmiau sy’n gweithredu ar lefel uchaf y diwydiant. Yn ogystal gall myfyrwyr fynd i'r seremonïau gwobrwyo ac ymhél â materion o ddiddordeb cyfoes yn y seminarau dan arweiniad ffigurau allweddol yn y diwydiant ffilm a’r cyfryngau.

Meddai Aaron Davies, myfyriwr ail flwyddyn ar y BA Ffilm a Diwylliant Gweledol:

“Roedd hwn yn brofiad dysgu arbennig. Roeddem yn teimlo’n rhan o’r diwydiant, yn hytrach na myfyrwyr, ac wir yn gwerthfawrogi’r cyfle i deithio i fannau eraill a gweld beth oedd y rhanbarthau Celtaidd eraill yn ei wneud o ran ffilm a’r cyfryngau. Mae wedi plannu’r awydd ynom i barhau i weithio o fewn diwydiannau’r cyfryngau yn y gwledydd Celtaidd.

“Roedd y lleoliad yn Inverness eleni hefyd yn cynnig profiad gwych wrth i ni fwynhau  harddwch y lle, y lletygarwch lleol a man cyfarfod o’r radd flaenaf yn Eden Court. Yn annisgwyl iawn bu’r haul yn gwenu trwy gydol ein cyfnod yno a oedd yn fonws ychwanegol yn Ucheldiroedd yr Alban yn y gwanwyn!”

Cynhelir yr Ŵyl ym mherfeddwlad un o’r gwledydd a’r rhanbarthau Celtaidd, a rhoddir lle blaenllaw i seremonïau gwobrwyo Torc. Cyflwynir gwobrau Torc i’r cynhyrchiad gorau o’r gwledydd Celtaidd ym mhob un o 20 categori’r ŵyl ar gyfer ffilm, teledu, radio a chyfryngau digidol.

Bydd staff a myfyrwyr PCYDDS yn mynychu’r Ŵyl y flwyddyn nesaf a gynhelir yn Dungarvan yn Iwerddon.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk

     2.  Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol

     3.  Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol

     4.  Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014