Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Tair Amdani mewn Arddangosfa yng Nghymru


29.04.2014

Mae un o ddarlithwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Sue Williams, artist sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol, wedi ymuno â dwy artist arall ar gyfer arddangosfa newydd o’u gwaith yng Nghaerdydd.

Mae’r arddangosfa, o’r enw ‘three/tair’, yn cynnwys gwaith gan Sue Williams, Helen Booth a Molly Rooke. Ar hyn o bryd mae’r arddangosfa i’w gweld yn gallery/ten ym mhrifddinas Cymru a bydd yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 3 Mai.

Mae Sue Williams archwilio a herio’n barhaus ffantasïau ffeministiaeth, rhywioldeb, rhywedd a diwylliant yn ei gwaith. Mae hi byth a beunydd yn egluro ffin amwys rhwng lle diogel a lle anniogel, rhwng y go iawn a’r dychmygus, gan ddenu’r gwyliwr i’w byd o wleidydda rhywiol profoclyd.

 gwaith Helen Booth, sydd wedi ennill gwobr Sefydliad Pollock Krasner ddwywaith, o’r adnabyddadwy i haniaethu geometrig llwyr, ac mae’r haenau a'r deunyddiau a ailddefnyddir, pa un ai llwch marblys, papur neu edau, yn parhau'n gyson, gan greu gwaith cywrain o ran ei freuder a’i ddyfnder.

Mae gwaith Molly Rook, a raddiodd o’r Coleg Celf Brenhinol, yn aml yn llawn hiwmor ac yn creu naratif newydd wrth iddi ymdrin â delweddau a geir trwy wahanol brosesau argraffu. Mae’r gyfres ‘disgwyliadau realistig’ yn chwarae ar ddelweddau traddodiadol cardiau post a’r cyrchfannau gwyliau perffaith a addewir, ond nid yw’r gwir byth yn union fel y’i dychmygwyd.

Enillodd Sue Williams Fedal Aur Celfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol (2000) a Gwobr Roostein Hopkins (2000) yn ogystal ag arddangos ei gwaith yn yr Avesta ddwyflynyddol yn Sweden (2000) a'r Prosiectau Camau Safle yn Efrog Newydd (2001). Cafodd ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer yr 2il Wobr Artes Mundi yn 2006, yr unig enwebai o gartref. Yn 2009 derbyniodd ddyfarniad pwysig Cymru Greadigol.

Arddangosir ei gwaith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus ledled UDA, Affrica ac Ewrop, gan gynnwys Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes, Llywodraeth Cymru ac Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe.

Mae Sue wedi ennill cyn enwogrwydd yn rhyngwladol, a’i sioeau comisiwn yn teithio ar draws Gogledd America, De Affrica a'r Dwyrain Pell. Yn aml cynfasau mawr cyfrwng cymysg yw ei gweithiau ar gyfer y sioeau hyn ac ymdriniant â’r modd y gwêl menywod eu hunain, a’r modd y’u gwelir ac y’u defnyddir gan gymdeithas a lunnir gan ddynion.

Gellir gweld yr arddangosfa yn gallery/ten, Llawr Cyntaf, 23 Windsor Place, Caerdydd CF10 3BY. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.gallery-ten.co.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw ei frand ei hun. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788 
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk