Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Tenoriaid y Drindod yn dychwelyd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin


03.04.2014

Bydd rhai o gyn-fyfyrwyr mwyaf talentog Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dychwelyd i gampws Caerfyrddin y Brifysgol ddydd Sadwrn, Ebrill 26ain i berfformio mewn cyngerdd mawreddog i godi arian i Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Bydd y tenoriaid amryddawn yma - Rhys Meirion, Robyn Lyn, Rhodri Jones, Luke McCall a Gareth Davies – yn perfformio yn Theatr yr Halliwell ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol ac yn sicr o ddifyrru a chyfareddu cynulleidfaoedd gydag ystod eang o arias operatig a chaneuon o’r sioeau.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin, “Mae’n bleser gennym groesawu’r cyn-fyfyrwyr yma ‘nôl i’r Brifysgol am noson o gerddoriaeth odidog. Mae’r pum tenor yma yn gantorion llwyddiannus iawn sy’n adnabyddus yng Nghymru a thu hwnt – mi fydd yn fraint bod yn y gynulleidfa ar gyfer y cyngerdd unigryw hwn.

“Nid yw’r cantorion wedi canu fel ‘Tenoriaid y Drindod’ o’r blaen felly rydym yn ffodus iawn eu bod wedi dod at ei gilydd i rannu llwyfan er mwyn codi arian ar gyfer Pwyllgor Apêl Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.”

Yn ymuno â’r Tenoriaid fydd Côr Aelwyd y Drindod o dan arweiniad Eilir Owen Griffiths a chyfeiliant Meirion Wynn Jones. Mr Sulwyn Thomas fydd yn arwain y noson.

Bydd cyngerdd Tenoriaid y Drindod yn dechrau am 7.30pm, nos Sadwrn, Ebrill 26ain ac fe’i cynhelir yn Theatr yr Halliwell ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cost y tocynnau yw £15 ar gyfer oedolion, £10 ar gyfer consesiynau a £5 ar gyfer plant o dan 16. Mae tocynnau ar gael drwy alw 01267 676806 (9.30yb-12.30yh Llun-Gwener) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Sian-Elin Davies
sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk
01267 676908