Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Timau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hawlio safle cyntaf ac ail yng nghystadleuaeth cychwyn busnes.


23.11.2015

Mae dau dîm o fyfyrwyr  entrepreneuriaid Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill safle cyntaf ac ail yng nghystadleuaeth Penwythnos Cychwyn Busnes Abertawe.

Mae Penwythnos Cychwyn Busnes Abertawe yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe i newid eu syniadau busnes i mewn i realiti, a gwneud hyn o fewn dau ddydd a hanner. Mae'n benwythnos egni uchel, lle mae’r myfyrwyr yn cwrdd â phobl newydd, rhannu syniad neu ymuno gyda rhywun arall, ac wedyn yn ffurfio busnes.

Yn ystod un penwythnos, mae’r  timau yn ymuno gydag entrepreneuriaid, datblygwyr, dylunwyr, marchnatwyr a thechnolegwyr i adeiladu atebion gwirioneddol i broblemau mwyaf dybryd y byd. Mae'r gystadleuaeth  Cychwyn Busnes Abertawe yn un o lawer sy'n cael eu cynnal ar draws y byd .

Ar nos Sul (22/11/15) daeth panel beirniadu at ei gilydd i wrando ar y ceisiadau  terfynol ac i ddewis y syniad busnes gorau. Roedd y panel yn cynnwys: Debra Williams, cyn-reolwr Confused.com a Tesco Compare; David Hieatt, cyd-sylfaenydd @HiutDenima @DoLectures; Anna Bastek, Prif Swyddog Gweithredol yn Wolfstone a Voicebox; a Dina Henry, Prif Swyddog Masnachol ar gyfer Charity Aid Foundation Bank. Yr enillwyr oedd Rheolwr Alergedd, tîm oedd yn cynnwys pymtheg o fyfyrwyr Cyfrifiadureg Gymhwysol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Byddai’r ddyfais, sef Ap Rheolwr Alergedd, yn dod â thîm o ddietegwyr, hyfforddwyr personol, gweithwyr proffesiynol meddygol a fferyllfeydd lleol at ei gilydd i frwydro yn erbyn alergeddau. Byddai'r ap yn medru sganio a rhestru cynhwysion bwyd, byddai'n medru lleoli bwytai, yn cynnwys cynlluniau diet a syniadau am ryseitiau. Byddai fforwm i ymuno pobl a byddai’r opsiwn i ychwanegu aelodau teulu a phroffiliau alergeddau ffrindiau. Nod y tîm Rheolwr Alergedd yn y pen draw yw i barhau i ddatblygu’r ap i mewn i 'ap lles cyffredinol'.

Meddai Nathan Buller, myfyriwr datblygu’r we Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac aelod o’r tîm Rheolwr Alergedd: "Mae hyn wedi bod yn brofiad gwych. Rwyf wedi dysgu sgiliau bywyd go iawn fel sut i ddechrau  busnes newydd a rheoli amser. Mae’r profiad yn eich rhoi o dan straen, yn enwedig pan mae’r nodau yn cadw newid; mae angen i chi allu addasu a newid eich cynlluniau."

Yn yr ail safle roedd tîm o bedwar myfyriwr o Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Roedd eu ap, a elwir yn Trac Trên, yn warcheidwad personol a oedd yn tracio eich trên trwy Google Maps, hwyluso trafnidiaeth integredig, rhoi amseri cyrraedd a gadael a chynnig atebion i oedi trwy hysbysebu siopau coffi.

Yn ystod eu hymchwil marchnad dywedodd 100% o'r ymatebwyr y byddent yn lawrlwytho’r ap a dywedodd 92% y byddent yn talu amdano.

Meddai Alan Blundell, myfyriwr peirianneg meddalwedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac aelod o dîm Trac Trên: "Nid yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl yw Penwythnos Cychwyn Busnes Abertawe. Rydym wedi dysgu llawer gan gynnwys sgiliau megis rheoli prosiectau ac amser. Roedd y mentoriaid yn wych wrth ein helpu i ddatblygu syniadau. Rwy'n argymell Penwythnos Cychwyn Busnes Abertawe 100%.”

Roedd y wobr gyntaf yn cynnwys taleb dechnoleg o £500, gofod swyddfa am chwe mis yn TechHub ac aelodaeth Arian Github werth $500. Roedd gwobr yr ail safle yn cynnwys aelodaeth Efydd Github am flwyddyn werth $300. Bydd y ddau dîm yn cael cyngor a mewnwelediad gwerthfawr gan fentora wrth Smart Angor Ventures a AGP, a defnydd blwyddyn o Skippr, teclyn rheoli Instagram sy'n galluogi aelodau i greu strategaethau Instagram sy’n cael eu hysgogi gan ddata a mewnwelediadau.

Dywedodd yr Athro Stephen Hole, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Roedd hwn yn benwythnos gwych lle gwelsom ddau syniad busnes gwych yn datblygu. Roedd y syniadau wedi eu cynllunio yn ofalus ac wedi eu gyflwyno yn dda. Gobeithio y bydd y syniadau yn troi i mewn i fusnesau mawr dros y blynyddoedd nesaf."

Wrth siarad am yr ap Rheolwr Alergedd, dywedodd yr Athro Andy Penaluna, Cyfarwyddwr y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Datblygu Entrepreneuriaid Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Ar ôl gwylio syniadau cychwynnol y tîm yn tyfu dros y diwrnod cyntaf gallent fod wedi datblygu nifer o syniadau. Fe wnaethant  ganolbwyntio ar y syniad cryffaf a gwneud iddo ddigwydd."

Dywedodd yr Athro Mike Phillips, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy'n gyfrifol am arloesi a menter:

"Mae'r Brifysgol yn hynod falch o'i myfyrwyr, ac rydym yn llongyfarch Rheolwr Alergedd a Trac Trên. Mae gennym enw da rhyngwladol ar gyfer datblygu polisi ym maes addysg entrepreneuriaeth sy’n deillio o'r gwaith cwricwlwm yr ydym wedi darparu ar draws ein rhaglenni ers degawdau. O ganlyniad, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynhyrchu graddedigion busnesau sy’n cychwyn  yn fwy llwyddiannus na'r rhan fwyaf o brifysgolion yng Nghymru ac rydym yn gweld ein myfyrwyr yn cyflwyno i safon uchel yn gyson mewn digwyddiadau fel Penwythnos Cychwyn Busnes Abertawe. Mae'r canlyniad hwn yn ffordd berffaith i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i orffen  Penwythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang 2015 (GEW), lle am yr ail flwyddyn yn olynol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd ar blaen  rhestr y DU o weithgareddau GEW.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth Steven Stokes, 01792 483695 / 07872 423788 steven.stokes@uwtsd.ac.uk