Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Tystysgrif Addysg Uwch mewn STEM


07.08.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Mae’r cwrs yn flwyddyn Sylfaen ac yn gallu rhoi i fyfyrwyr y gofynion mynediad sydd eu hangen arnynt i gael eu derbyn ar unrhyw un o’r rhaglenni BEng a BSc yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn PCYDDS Abertawe.  Cyfadran amlddisgyblaethol yw hon sy’n cwmpasu peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu, peirianneg fodurol a chwaraeon moduro, logisteg, cyfrifiadura, electroneg, yr amgylchedd adeiledig a chadwraeth amgylcheddol.

Mae’r Cwrs Sylfaen yn cynnig ffrydiau mewn Peirianneg Fodurol, Amgylcheddau Adeiledig, Cyfrifiadura, Electroneg, yr Amgylchedd a Pheirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu, ac mae’n cynnwys modylau craidd cyffredin sy’n cynnig cyflwyniad mewn sgiliau megis mathemateg, gwyddoniaeth ac ysgrifennu academaidd.  Mae pob ffrwd hefyd yn cynnwys modylau arbenigol sy'n gysylltiedig â’r maes astudio.  Cynigir y Flwyddyn Sylfaen hefyd fel Tystysgrif Addysg Uwch annibynnol.  

Meddai Craig Shreeves, cyn-fyfyriwr sylfaen, sydd wedi graddio yn 2015 gyda BEng mewn Peirianneg Beiciau Modur:

“Roedd y flwyddyn sylfaen wedi bod yn help mawr i mi ddal i fyny gydag agweddau mathemateg a gwyddoniaeth y radd.  Oherwydd y cam ymlaen a ges i drwy’r flwyddyn sylfaen,  roedd gen i amser i gymryd rhan mewn prosiectau allgyrsiol yn fy mlwyddyn gyntaf.”

Meddai’r Athro Cysylltiol Stephen Hole, Deon y Gyfadran:  “Mae hanes hir o “Ymgyrraedd yn Ehangach" yn y Gyfadran hon ac rydym ni’n deall yr heriau y mae myfyrwyr yn gallu eu hwynebu, yn aml heb fod unrhyw fai arnyn nhw’u hunain.  Rydym ni hefyd yn deall yr heriau sydd o flaen unigolion sy’n dymuno newid gyrfa.  Bwriad y rhaglen hon yw mynd i’r afael ag unrhyw ddiffyg yn sgiliau’r myfyrwyr a’u datrys er mwyn bodloni gofynion mynediad ein gradd.  Mae gennym ni dîm o academyddion cyfeillgar sy’n ymroddedig i les a chynnydd academaidd ein myfyrwyr ac yn cynnig cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr ar y Flwyddyn Sylfaen hon.”

Am fwy o wybodaeth cysylltiwch â kim.wills@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgor.
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.