Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo


04.08.2015

Mae cwrs newydd mewn isdeitlo yn dechrau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fydd y cwrs isdeitlo yn cael ei gynnig ar gampws Llambed, gyda phrofiad gwaith mewn gweithle proffesiynol, o fis Medi 2015 ac yn cael ei gydlynu gan Gwen Davies. Tystysgrif Ôl-raddedig mewn isdeitlo fydd y myfyrwyr yn cyflawni o astudio’r cwrs.

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo yn addas ar gyfer:

  • Cyfieithwyr proffesiynol sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol er mwyn cynyddu eu gwasanaeth ac ehangu eu marchnad.
  • Graddedigion sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y maes.
  • Isdeitlwyr proffesiynol sy’n dymuno ennill cymhwyster cydnabyddedig yn y maes a dilyn Rhaglen Datblygiad Parhaus.

 Hyd y cwrs yw 1 blwyddyn- dros dri semester, pris y Dystysgrif yw £1,310

Dywedodd Gwen Davies: “Mae’r cwrs yn ddatblygiad naturiol i unigolion sydd wedi gwneud rhywfaint o gyfieithu ac awydd datblygu eu sgiliau personol, neu unigolion sy’n ystyried datblygu gyrfa yn y maes hwn. Cynlluniwyd y Dystysgrif mewn cydweithrediad â chwmnïau isdeitlo a darlledwyr proffesiynol. Bydd y partneriaid allanol yn cyfrannu’n helaeth tuag at y cymhwyster, drwy addysgu a chynnig lleoliadau ar gyfer profiadau gwaith. Cymhwyster yw hwn fydd yn cyfuno arferion da a phrofiadau gwerthfawr yn y gweithle gyda sesiynau academaidd ond ymarferol.

Gall myfyrwyr ddisgwyl dysgu amrywiaeth o sgiliau angenrheidiol i’r maes ac ystyrir nodweddion rhaglenni amrywiol, megis cyflymder llefaru, rhannu isdeitlau, defnydd o orchmynion lleisiol a rhythm. Canolbwyntir y cwrs ar weithdai ymarferol mewn awyrgylch proffesiynol er mwyn i fyfyrwyr ddeall gofynion isdeitlo. Mae’r rhaglen yn cyfuno theori ac ymarfer drwy gynnig dwy ffrwd arbenigol, ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar leoliadau gwaith mewn cwmnïau isdeitlo proffesiynol.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais cysylltwch â Gwen Davies g.j.davies@pcydds.ac.uk 01570 424898

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.