Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Un o Ddarlithwyr PCYDDS mewn Arddangosfa Unigryw yng Ngerddi Caerdydd


16.10.2014

Bydd un o ddarlithwyr celf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Sarah Tierney, yn cymryd rhan mewn arddangosfa unigryw y penwythnos hwn, yng ngerddi blaen deg tŷ ar hyd Heol Ninian yng Nghaerdydd.

Un o’r lluniau sy’n rhan o arddangosfa Sarah Tierney yn 61 Heol Ninian, Caerdydd.Un o brif amcanion y grŵp Artistiaid Rhôd yw gosod celf gyfoes y tu hwnt i’r oriel. Fel arfer, cynhelid eu harddangosfa flynyddol yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Fodd bynnag, i ddathlu'r ŵyl “Made in Roath” a gynhelir yr wythnos hon, mae’r grŵp wedi creu corff arbennig o waith o’r enw “Rhôd yn y Rhath”.

Mae deg o artistiaid yn arddangos yng ngerddi blaen tai preifat ar hyd Heol Ninian a gwelir eu gwaith ddydd Sadwrn 18 a dydd Sul 19 Hydref.

Ymhlith yr artistiaid a fydd yn arddangos eu gwaith mae un o ddarlithwyr PCYDDS, Sarah Tierny. Teitl ei harddangosfa hi yw “Quietus”, sef y Lladin am “yn gorffwys”, ac mae’n gorff o waith personol ar gyfer pawb sydd wedi galaru neu sy’n galaru ar ôl colli rhywun annwyl.

Gellir gweld gwaith Sarah yng ngardd flaen tŷ rhif 61.

Dyma’r artistiaid a fydd yn arddangos eu gwaith gyda Sarah Tierney: Sam Aldridge, Avi Allen, Amanda Blake, Matthew Douglas, Johana Hartwig, Maura Hazelden, George Manson, Phil McAthey, Erin Rickard a Seren Stacey.

Gellir gweld y gwaith a osodwyd yn y gerddi blaen yn rhifau 18, 19, 20, 30, 39, 47, 61, 76, 91, 95, 103 Heol Ninian, Caerdydd.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk